نشر روان‌شناسی و هنر
588 subscribers
824 photos
52 videos
22 files
149 links
انتشارات روان‌شناسی و هنر


ارتباط با ادمین: @ravaan_honar
Download Telegram
📚کتاب‌های پر فروش غرفه “روان‌شناسی و هنر” در روز سوم نمایشگاه کتاب؛
📕کتاب کوچک آرامش
📕کتاب کوچک عشق
📕کتاب کوچک مثبت‌گرایی
📕کتاب کوچک خوشبختی
📕کتاب کوچک معنا
📕با رفتاردرمانی عقلانی‌هیجانی (REBT) زندگی چندان هم بد نیست

📍سالن ناشران عمومی | راهرو ۱۴ | غرفه ۲۰۶
🗓 ۱۹ تا ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ | ساعت ۱۰ الی ۲۰


#دکتر_هومن_نامور
#روانشناسی_و_هنر
#انستیتو_رفتار

🔗 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران را در فضای مجازی دنبال کنید.
@DrHoomanNamvar
📚روز پنجم نمایشگاه بین‌المللی کتاب
📍سالن ناشران عمومی | راهرو ۱۴ | غرفه ۲۰۶
📒انتشارات روان‌شناسی و هنر
🗓 ۱۹ تا ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ | ساعت ۱۰ الی ۲۰


#دکتر_هومن_نامور
#روانشناسی_و_هنر
#انستیتو_رفتار

🔗 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران را در فضای مجازی دنبال کنید.
@DrHoomanNamvar
📚کتاب‌های پر فروش غرفه “روان‌شناسی و هنر” در روز پنجم نمایشگاه کتاب؛
📕کتاب “اگر بخواهم می‌توانم”
📕کتاب “چگونه عصبانیت‌تان را کنترل کنید، قبل از اینکه عصبانیت‌تان شما را کنترل کند”
📕کتاب “با رفتاردرمانی عقلانی‌هیجانی (REBT) زندگی چندان هم بد نیست”
📕کتاب کوچک آرامش
📕کتاب “اصول مشاوره پیش از ازدواج”
📕کتاب “مسئولیت زندگی‌تان را بپذیرید”

📍سالن ناشران عمومی | راهرو ۱۴ | غرفه ۲۰۶
🗓 ۱۹ تا ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ | ساعت ۱۰ الی ۲۰


#دکتر_هومن_نامور
#روانشناسی_و_هنر
#انستیتو_رفتار

🔗 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران را در فضای مجازی دنبال کنید.
@DrHoomanNamvar
📚کتاب‌های پر فروش غرفه “روان‌شناسی و هنر” در روز ششم نمایشگاه کتاب؛
📕کتاب کوچک عشق
📕کتاب کوچک آرامش
📕کتاب کوچک مثبت‌گرایی
📕کتاب “با رفتاردرمانی عقلانی‌هیجانی (REBT) زندگی چندان هم بد نیست”
📕کتاب “تمرین‌هایی برای پرورش ذهن‌آگاهی”
📕کتاب “صفر تا صد اعتمادبه‌نفس”

📍سالن ناشران عمومی | راهرو ۱۴ | غرفه ۲۰۶
🗓 ۱۹ تا ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ | ساعت ۱۰ الی ۲۰


#دکتر_هومن_نامور
#روانشناسی_و_هنر
#انستیتو_رفتار

🔗 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران را در فضای مجازی دنبال کنید.
@DrHoomanNamvar
📚روز ششم نمایشگاه بین‌المللی کتاب
📍سالن ناشران عمومی | راهرو ۱۴ | غرفه ۲۰۶
📒انتشارات روان‌شناسی و هنر
🗓 ۱۹ تا ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ | ساعت ۱۰ الی ۲۰


#دکتر_هومن_نامور
#روانشناسی_و_هنر
#انستیتو_رفتار

🔗 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران را در فضای مجازی دنبال کنید.
@DrHoomanNamvar
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
📚شما دعوت شدید
به جشن “خودکار” با حضور مترجم آثار برتر روان‌شناسی
استاد مهرداد فیروزبخت و دکتر هومن نامور

📆پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
📍نمایشگاه کتاب، سالن ناشران عمومی، راهرو ۱۴، غرفه۲۰۶
حضور برای علاقه‌مندان، آزاد و رایگان است

#دکتر_هومن_نامور
#مهرداد_فیروزبخت
#مقتدر_اصیل_حرفه‌ای
#انستیتو_رفتار
#نمایشگاه_کتاب_تهران
#روانشناسی_و_هنر
#روانشناسی

🔗 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران را در فضای مجازی دنبال کنید.
@DrHoomanNamvar
❇️ آیین رونمایی و جشن امضای مجموعه کتاب‌های کوچک…

با حضور دکتر هومن نامور، مترجم کتاب
🗓️ پنجشنبه | ۲۷ اردیبهشت ماه
ساعت ۱۷

شرکت برای عموم آزاد است
📱۰۹۳۵۳۴۳۹۸۹۸

👤 نویسنده: لوسی لین
👤مترجم: دکتر هومن نامور

🏢 #انتشارات_روان‌شناسی_و_هنر

Raftarinstitute.com@DrHoomanNamvar
📚کتاب‌های پر فروش غرفه “روان‌شناسی و هنر” در روز ششم نمایشگاه کتاب؛
📕کتاب کوچک عشق
📕کتاب کوچک آرامش
📕کتاب کوچک مثبت‌گرایی
📕کتاب کوچک معنا
📕کتاب کوچک اعتماد
📕کتاب خوشبختی

📍سالن ناشران عمومی | راهرو ۱۴ | غرفه ۲۰۶
🗓 ۱۹ تا ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ | ساعت ۱۰ الی ۲۰


#دکتر_هومن_نامور
#روانشناسی_و_هنر
#انستیتو_رفتار

🔗 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران را در فضای مجازی دنبال کنید.
@DrHoomanNamvar