دبيري و سخن
21 subscribers
7 videos
24 links
Download Telegram
Forwarded from بازيابی ايرانشهريگ (بهمن (اردشیر) آذرچهر)
با نام اورمزد، بغ بزرگ، بزرگترین بغان
و با نام مهر و اناهیت و اپام نبات

ضحاک پیر

از زن و مرد و کودک و پیر
در هر کجای کشور ایر
نعره زنند چو غرّش شیر
به‌گریز یا به‌میر، ای ضحاک پیر

در یوتیوب:
t.ly/mi4N

برگرفته از: «اردیگ‌نامگ»
کیخسرو آرش گرگین
روز دی به مهر، ماه آبان،
سال ۸۵۸۱ زرتشتی

به تیسپون باز می‌گردیم
و به آتش، به آتش بزرگ، به بزرگترین آتش‌ها
با ایران در ایران برای ایران
کاندید زرتشتی پادشاهی
کیخسرو آرش گرگین

#خردکام_کیخسرو_آرش_گرگین_پهلوی
#کیخسرو_آرش_گرگین_شهریار_زرتشتی_ایرانشهر
#راهبر_بازیابی_ایرانشهری_مهندس_رازمهر_ایوبخت
instagram: @official.iranshahrig
instagram: @k.arash.gorgin
telegram: @iranshahrig
telegram: @zoroastrianking
Forwarded from بازيابی ايرانشهريگ (Вохумана Азарчехр)
با نام اورمزد، بغ بزرگ، بزرگترین بغان
و با نام مهر و اناهیت و اپام نبات

«کشور چیتگر که بود چشم رسیستانس به تهران»

پایتخت رسیستانس را همی تهران شناس
ز تهران چون نه‌بود جائی رسیستانس‌ترشناس
ز برزن تا به برزن ز کوچه تا به کوچه
زنان مردان دلیران هر یکی دشمن‌شناس
هم شمیران نازی‌آبادی ز تهران‌پارس و هفت‌حوض
ز زیر تا هم زبر بودند همه پایدارشناس
به تهران لیک به‌بود یکی محل چیتگر به نام
می نه‌بود شب کو درو چیتگر نه‌گردد بانگ‌شناس
گرد هم آتش به پا می‌کردند ایشان شب‌به‌شب
نام ضحاک را به لب، می‌کردندش دوزخ‌شناس
اهل چیتگر را نه‌بود کام خود به جز مهر به ایران
این چیون هر یک ز ایشان بود یکی ایران‌شناس
بِه‌خرد آزادمنش بی‌باک و راد و خوش‌سخن
هر بسیجی گشت ز ایشان پشت و رو مادرشناس
چون سلامی می‌درائید گاه‌به‌گاه ژاژ و چرند
وز فراسوی گاگائیسم می‌نمود خود ره‌شناس
کشور چیتگر به پا می‌خواست و می‌گفتش چنون
نیست سلامی ره‌شناس چون هست یکی شامی‌شناس
یا رژیم کو وقتی می‌خواست ناامیدی بازفشاند
فیلم‌های چیتگر می‌کرد هر پارتیزان را کار‌شناس
هم بی‌بی‌سی کو به‌بود یار رژیم در هر زمان
چون به چیتگر می‌رسید می‌گشت یه هو چاره‌شناس
اینترنشنال چون که بود پیوسته خود زوم بر جدائی
آهنگ «ایران یک است» نیز بود به چیتگر گوش‌شناس
پس یکی عطاری بود شهرک چیتگر هم پزشک
دارو و درمانِ دردهای زمان را زهر‌شناس
پس به‌دوخت چشم رسیستانس از همه کشور به تهران
چشم تهران را ولی هر شب تو خود چیتگر شناس

برگرفته از: «اردیگ‌نامگ»
اثر کیخسرو آرش گرگین

در یوتیوب
https://t.ly/QFxa


روز اشتاد، ماه آذر،
سال ۸۵۸۱ زرتشتی

به تیسپون باز می‌گردیم
و به آتش، به آتش بزرگ، به بزرگترین آتش‌ها
با ایران در ایران برای ایران

کاندید زرتشتی پادشاهی
کیخسرو آرش گرگین

#خردکام_کیخسرو_آرش_گرگین_پهلوی
#کیخسرو_آرش_گرگین_شهریار_زرتشتی_ایرانشهر
#راهبر_بازیابی_ایرانشهری_مهندس_رازمهر_ایوبخت
دبيري و سخن
https://youtu.be/paboP2rAEzg
«می‌کند مریخ‌رضا، ائتلاف با کسخلا»

چون که هست رسما ربل
بس ز میراثش خجل
کرده است مریخ‌رضا
ائتلاف با کسخلا:
یک مجاهد یک زبل
چون خودش شیعه‌ی چل
یک فدرال یک گلوبال
یک به فاند و قر ژنرال
یک سوسیال یک لیبرال
آن یکی دنبال فوتبال
یک دمکرات یک سکولار
مرده‌خوار جنده‌دلار
شرت و کرست‌ها هوا
شیر و خورشید زیر پا
چپمسلمان آنتی‌شاه
جملگی جمهوری‌خواه
این‌چیون مریخ‌رضا
تخمه‌ی مینوگنا
شورشی به پهلوی‌ها
تا دهد ایران به گا
و کند دیبا را ارضا
کرد دو لنگش را هوا
ماتحتش رو به خدا
لیک نه‌بود تنها رضا
با او نیز قمیکلا
بیزار از او
اهورا
نازنین چپ‌شیفته‌ها
اسماعیل و دو کسخلا

روز ماه‌ایزد از ماه دی
سال ۸۵۸۱ زرتشتی

برگرفته از: «اردیگ‌نامگ»

به تیسپون باز می‌گردیم
و به آتش،به آتش بزرگ،به بزرگترین آتش‌ها
با ایران در ایران برای ایران
کاندید زرتشتی پادشاهی
کیخسرو آرش گرگین
Forwarded from کیخسرو آرش گرگین (ما آریائی هستیم/عرب نمیپرستیم)
«واسه پرتاب سه سنگ»

پرسید کامبیز خروت، ز جلاد دل‌اش از سنگ
حکم اعدام حاج‌آقا، واسه پرتاب سه سنگ؟
این‌چیون بود رنج ایران، به‌کرد آب هم دل سنگ
حکم اعدام می‌داد مُلا، واسه پرتاب سه سنگ
#ک‌آگ
#مهسا_امینی
#کامبیز_خروت
https://youtu.be/-n0LOtb8Q3Q
Forwarded from کیخسرو آرش گرگین (ما آریائی هستیم/عرب نمیپرستیم)
«به اسلام ربط نه‌دارد»

با اسلام می نه‌دارد ربطی هیچ، آن چه به ما ملا کند
مهدوی آزاد به‌گوید، مهدی نام‌اش، که تحلیل‌ها کند
طاهری نیز که امیر است، کند شیعه چو مهدی تبرئه
بچه شیعه چون وقیح است، آریا، شب تا روز حاشا کند
همچو ایشان افشاری، عبدالمصدق، بسیجی، بددهان
پیوسته شاه را هو کند، اسلام را لیک نازها کند
پاسخ دهند از رو به رو، مردم به کوچه بی رتو
گُه به اسلام شما، دین شما، زان‌رو که ریمن‌ها کند

روز باد از ماه دی، 8581 زرتشتی
برگرفته از: «اردیگ‌نامگ»
کیخسرو آرش گرگین

https://youtu.be/yUVi-STrgYA