فروشگاه کاغذآفیشیال
27 subscribers
25 photos
مدیریت:
@Royalshops_info
Download Telegram
🔹 فروش تی شرت طرح ‌Rail
✔️ جنس 100٪ پنبه
✔️ رنگ ثابت
✔️ کیفیت چاپ بسیار بالا
سایز: S ,M ,L ,XL,XXL 👕
ارسال به تمام نقاط ایران 🇮🇷
قیمت سفید: 50T
قیمت مشکی: 55T
سفارش: @Royalshops_info
🔹 فروش تی شرت طرح صلح
✔️ جنس 100٪ پنبه
✔️ رنگ ثابت
✔️ کیفیت چاپ بسیار بالا
سایز: S ,M ,L ,XL,XXL 👕
ارسال به تمام نقاط ایران 🇮🇷
قیمت سفید: 50T

سفارش: @Royalshops_info
امیر خلوت در لباس طرح صلح💪💜
🔹 فروش تی شرت طرح ملتفت
✔️ جنس 100٪ پنبه
✔️ رنگ ثابت
✔️ کیفیت چاپ بسیار بالا
سایز: S ,M ,L ,XL 👕
ارسال به تمام نقاط ایران 🇮🇷
قیمت مشکی: 55T
قیمت سفید: 50T

سفارش: @Royalshops_info
🔹 فروش تی شرت طرح کاغذ
✔️ جنس 100٪ پنبه
✔️ رنگ ثابت
✔️ کیفیت چاپ بسیار بالا
سایز: S ,M ,L ,XL 👕
ارسال به تمام نقاط ایران 🇮🇷
قیمت مشکی: 55T
قیمت سفید: 50T

سفارش: @Royalshops_info
🔹 فروش تی شرت طرح Dog
✔️ جنس 100٪ پنبه
✔️ رنگ ثابت
✔️ کیفیت چاپ بسیار بالا
سایز: S ,M ,L ,XL,XXL 👕
ارسال به تمام نقاط ایران 🇮🇷
قیمت مشکی: 55T
قیمت سفید: 50T

سفارش: @Royalshops_info
🔹 فروش تی شرت طرح NATIONAL
✔️ جنس 100٪ پنبه
✔️ رنگ ثابت
✔️ کیفیت چاپ بسیار بالا
سایز: S ,M ,L ,XL,XXL 👕
ارسال به تمام نقاط ایران 🇮🇷
قیمت سفید: 50T

سفارش: @Royalshops_info
🔹 فروش تی شرت طرح skeleton
✔️ جنس 100٪ پنبه
✔️ رنگ ثابت
✔️ کیفیت چاپ بسیار بالا
سایز: S ,M ,L ,XL,XXL 👕
ارسال به تمام نقاط ایران 🇮🇷
قیمت مشکی: 55T
قیمت سفید: 50T

سفارش: @Royalshops_info
🔹 فروش تی شرت طرح Supreme
✔️ جنس 100٪ پنبه
✔️ رنگ ثابت
✔️ کیفیت چاپ بسیار بالا
سایز: S ,M ,L ,XL,XXL 👕
ارسال به تمام نقاط ایران 🇮🇷
قیمت سفید: 50T

سفارش: @Royalshops_info
🔹 فروش تی شرت طرح Spaider
✔️ جنس 100٪ پنبه
✔️ رنگ ثابت
✔️ کیفیت چاپ بسیار بالا
سایز: S ,M ,L ,XL,XXL 👕
ارسال به تمام نقاط ایران 🇮🇷
قیمت سفید: 50T
قیمت مشکی: 55T
سفارش: @Royalshops_info
🔹 فروش تی شرت طرح wolf
✔️ جنس 100٪ پنبه
✔️ رنگ ثابت
✔️ کیفیت چاپ بسیار بالا
سایز: S ,M ,L ,XL,XXL 👕
ارسال به تمام نقاط ایران 🇮🇷
قیمت سفید: 50T

سفارش: @Royalshops_info
🔹 فروش تی شرت طرح GUCCI
✔️ جنس 100٪ پنبه
✔️ رنگ ثابت
✔️ کیفیت چاپ بسیار بالا
سایز: S ,M ,L ,XL,XXL 👕
ارسال به تمام نقاط ایران 🇮🇷
قیمت سفید: 50T

سفارش: @Royalshops_info
🔹 فروش تی شرت طرح محرم
✔️ جنس 100٪ پنبه
✔️ رنگ ثابت
✔️ کیفیت چاپ بسیار بالا
سایز: S ,M ,L ,XL,XXL 👕
ارسال به تمام نقاط ایران 🇮🇷
قیمت مشکی: 55T

سفارش: @Royalshops_info
🔹 فروش تی شرت طرح GUN
✔️ جنس 100٪ پنبه
✔️ رنگ ثابت
✔️ کیفیت چاپ بسیار بالا
سایز: S ,M ,L ,XL,XXL 👕
ارسال به تمام نقاط ایران 🇮🇷
قیمت سفید: 50T

سفارش: @Royalshops_info
🔹 فروش تی شرت طرح OHBOY
✔️ جنس 100٪ پنبه
✔️ رنگ ثابت
✔️ کیفیت چاپ بسیار بالا
سایز: S ,M ,L ,XL,XXL 👕
ارسال به تمام نقاط ایران 🇮🇷
قیمت سفید: 50T

سفارش: @Royalshops_info
🔹 فروش تی شرت طرح Batman2
✔️ جنس 100٪ پنبه
✔️ رنگ ثابت
✔️ کیفیت چاپ بسیار بالا
سایز: S ,M ,L ,XL,XXL 👕
ارسال به تمام نقاط ایران 🇮🇷
قیمت سفید: 50T

سفارش: @Royalshops_info
🔹 فروش تی شرت طرح Shahin Najafi
✔️ جنس 100٪ پنبه
✔️ رنگ ثابت
✔️ کیفیت چاپ بسیار بالا
سایز: S ,M ,L ,XL 👕
ارسال به تمام نقاط ایران 🇮🇷
قیمت سفید: 50T

سفارش: @Royalshops_info
🔹 فروش تی شرت طرح Kqz (کاغذ)
✔️ جنس 100٪ پنبه
✔️ رنگ ثابت
✔️ کیفیت چاپ بسیار بالا
سایز: S ,M ,L ,XL 👕
ارسال به تمام نقاط ایران 🇮🇷
قیمت مشکی: 55T
قیمت سفید: 50T

سفارش: @Royalshops_info
تیشرت سفید کاغذ سایز xl و L تعداد محدود
#قیمت: 30T
تیشرت سفید kqz سایز m و L تعداد‌ محدود
#قیمت: 30T
تیشرت یاس مشکی: 30T
#تعدادمحدود
سفارش: @Royalshops_info
تیشرت های سفید در همه طرح ها
به قیمت #40T به فروش میرسد!!