آکادمی ریسک بازار
17.5K subscribers
405 photos
3.46K videos
5 files
3.72K links
دسترسی سریع
https://zil.ink/riskac

🎥ویدیو اموزشی درحوزه های

📌تحلیل ریسک بازار
📌دلار و طلا
📌مسکن
📌اقتصاد ایران
📌کسب و کار
📌مهاجرت
📌سبد دارایی شخصی
📌سهام
Www.riskac.ir
ارتباط با ما
@mediaschool
02188676676
09013770476
@riskacir
@adibmh
Download Telegram
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
هر کسی که ۹۰ درصد از رقبا اداره می شود فقط می ماند


دوره رایگان آموزش ۱۰۰ نکته مقدماتی برای فهم مطالب محمدحسین ادیب ۴۰ ساعت
لینک دوره در بایو پیچ

riskac.ir/9350
youtu.be/Hx13oqDVLfA
aparat.com/v/CwxAVلینک خرید تک سمینار، دورهای اموزشی، اشتراک های ماهانه بورس، اقتصادجهانی و اشتراک یکساله
پخش انلاین سمینارهای ۱۴۰۲

zil.ink/riskac
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
مهارت بازدارندگی در بیزینس


اشتراک یک ساله اکادمی ریسک طلایی
riskac.ir/9340
اشتراک یک ساله اکادمی ریسک نقره ای
riskac.ir/9341
دوره ویژه اینده کسب و کار بهار و تابستان ۱۴۰۳
riskac.ir/10727
دوره جامع کسب و کار MBA
riskac.ir/6183
اشتراک ماهانه رتبه بندی بورس
۱۵ ساعت سمینار رایگان
riskac.ir/7172
فرصت های سرمایه گذاری و مهاجرت در خارج از ایران(اشتراک ماهانه)
۱۸ ساعت سمینار رایگان
riskac.ir/8292


با ما همراه شوید
youtube.com/@riskac

aparat.com/riskac.ir

instagram.com/adibmh.ir

zil.ink/riskac
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
اقتصاد را باید شرکتی تحلیل کرد

دوره رایگان آموزش ۱۰۰ نکته مقدماتی برای فهم مطالب محمدحسین ادیب ۴۰ ساعت
لینک دوره در بایو پیچ

riskac.ir/9350
youtu.be/Hx13oqDVLfA
aparat.com/v/CwxAVلینک خرید تک سمینار، دورهای اموزشی، اشتراک های ماهانه بورس، اقتصادجهانی و اشتراک یکساله
پخش انلاین سمینارهای ۱۴۰۲

zil.ink/riskac
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
فضای کسب و کار در ایران ماهانه سه درصد به سمت قوانین پولشویی می رود

اشتراک یک ساله اکادمی ریسک طلایی
riskac.ir/9340
اشتراک یک ساله اکادمی ریسک نقره ای
riskac.ir/9341
دوره ویژه اینده کسب و کار بهار و تابستان ۱۴۰۳
riskac.ir/10727
دوره جامع کسب و کار MBA
riskac.ir/6183
اشتراک ماهانه رتبه بندی بورس
۱۵ ساعت سمینار رایگان
riskac.ir/7172
فرصت های سرمایه گذاری و مهاجرت در خارج از ایران(اشتراک ماهانه)
۱۸ ساعت سمینار رایگان
riskac.ir/8292


با ما همراه شوید
youtube.com/@riskac

aparat.com/riskac.ir

instagram.com/adibmh.ir

zil.ink/riskac
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
تامین مالی در سال ۱۴۰۳ چگونه باید باشد

اشتراک یک ساله اکادمی ریسک طلایی
riskac.ir/9340
اشتراک یک ساله اکادمی ریسک نقره ای
riskac.ir/9341
دوره ویژه اینده کسب و کار بهار و تابستان ۱۴۰۳
riskac.ir/10727
دوره جامع کسب و کار MBA
riskac.ir/6183
اشتراک ماهانه رتبه بندی بورس
۱۵ ساعت سمینار رایگان
riskac.ir/7172
فرصت های سرمایه گذاری و مهاجرت در خارج از ایران(اشتراک ماهانه)
۱۸ ساعت سمینار رایگان
riskac.ir/8292


با ما همراه شوید
youtube.com/@riskac

aparat.com/riskac.ir

instagram.com/adibmh.ir

zil.ink/riskac
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
نفت در دنیا وارد کدگذاری جدید شده


اشتراک یک ساله اکادمی ریسک طلایی
riskac.ir/9340
اشتراک یک ساله اکادمی ریسک نقره ای
riskac.ir/9341
دوره ویژه اینده کسب و کار بهار و تابستان ۱۴۰۳
riskac.ir/10727
دوره جامع کسب و کار MBA
riskac.ir/6183
اشتراک ماهانه رتبه بندی بورس
۱۵ ساعت سمینار رایگان
riskac.ir/7172
فرصت های سرمایه گذاری و مهاجرت در خارج از ایران(اشتراک ماهانه)
۱۸ ساعت سمینار رایگان
riskac.ir/8292


با ما همراه شوید
youtube.com/@riskac

aparat.com/riskac.ir

instagram.com/adibmh.ir

zil.ink/riskac
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
دو آمادگی را تا ۵ سال آینده داشته باشید

دوره رایگان آموزش ۱۰۰ نکته مقدماتی برای فهم مطالب محمدحسین ادیب ۴۰ ساعت
لینک دوره در بایو پیچ

riskac.ir/9350
youtu.be/Hx13oqDVLfA
aparat.com/v/CwxAVلینک خرید تک سمینار، دورهای اموزشی، اشتراک های ماهانه بورس، اقتصادجهانی و اشتراک یکساله
پخش انلاین سمینارهای ۱۴۰۲

zil.ink/riskac
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
چرا با حذف دلار ۴۲۰۰ مخالف بودیم


دوره رایگان آموزش ۱۰۰ نکته مقدماتی برای فهم مطالب محمدحسین ادیب ۴۰ ساعت
لینک دوره در بایو پیچ

riskac.ir/9350
youtu.be/Hx13oqDVLfA
aparat.com/v/CwxAVلینک خرید تک سمینار، دورهای اموزشی، اشتراک های ماهانه بورس، اقتصادجهانی و اشتراک یکساله
پخش انلاین سمینارهای ۱۴۰۲

zil.ink/riskac
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
حجم دلار و طلا خانگی از نظام بانکی بزرگتر است


اشتراک یک ساله اکادمی ریسک طلایی
riskac.ir/9340
اشتراک یک ساله اکادمی ریسک نقره ای
riskac.ir/9341
دوره ویژه اینده کسب و کار بهار و تابستان ۱۴۰۳
riskac.ir/10727
دوره جامع کسب و کار MBA
riskac.ir/6183
اشتراک ماهانه رتبه بندی بورس
۱۵ ساعت سمینار رایگان
riskac.ir/7172
فرصت های سرمایه گذاری و مهاجرت در خارج از ایران(اشتراک ماهانه)
۱۸ ساعت سمینار رایگان
riskac.ir/8292


با ما همراه شوید
youtube.com/@riskac

aparat.com/riskac.ir

instagram.com/adibmh.ir

zil.ink/riskac
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
نرخ ارز در یک کشور چگونه رشد می کند

اشتراک یک ساله اکادمی ریسک طلایی
riskac.ir/9340
اشتراک یک ساله اکادمی ریسک نقره ای
riskac.ir/9341
دوره ویژه اینده کسب و کار بهار و تابستان ۱۴۰۳
riskac.ir/10727
دوره جامع کسب و کار MBA
riskac.ir/6183
اشتراک ماهانه رتبه بندی بورس
۱۵ ساعت سمینار رایگان
riskac.ir/7172
فرصت های سرمایه گذاری و مهاجرت در خارج از ایران(اشتراک ماهانه)
۱۸ ساعت سمینار رایگان
riskac.ir/8292


با ما همراه شوید
youtube.com/@riskac

aparat.com/riskac.ir

instagram.com/adibmh.ir

zil.ink/riskac
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
نفت گران مالیاتی است که از اقتصاد جهانی گرفته می شود


دوره رایگان آموزش ۱۰۰ نکته مقدماتی برای فهم مطالب محمدحسین ادیب ۴۰ ساعت
لینک دوره در بایو پیچ

riskac.ir/9350
youtu.be/Hx13oqDVLfA
aparat.com/v/CwxAVلینک خرید تک سمینار، دورهای اموزشی، اشتراک های ماهانه بورس، اقتصادجهانی و اشتراک یکساله
پخش انلاین سمینارهای ۱۴۰۲

zil.ink/riskac
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
عابر بانک پوشش تصمیمات اشتباه کیانند


اشتراک یک ساله اکادمی ریسک طلایی
riskac.ir/9340
اشتراک یک ساله اکادمی ریسک نقره ای
riskac.ir/9341
دوره ویژه اینده کسب و کار بهار و تابستان ۱۴۰۳
riskac.ir/10727
دوره جامع کسب و کار MBA
riskac.ir/6183
اشتراک ماهانه رتبه بندی بورس
۱۵ ساعت سمینار رایگان
riskac.ir/7172
فرصت های سرمایه گذاری و مهاجرت در خارج از ایران(اشتراک ماهانه)
۱۸ ساعت سمینار رایگان
riskac.ir/8292


با ما همراه شوید
youtube.com/@riskac

aparat.com/riskac.ir

instagram.com/adibmh.ir

zil.ink/riskac
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
وضعیت بورس در سال ۱۴۰۳


اشتراک ماهانه رتبه بندی بورس
✅️۱۵ ساعت سمینار رایگان
riskac.ir/7172

رتبه بندی بورس شامل:
✅️آموزش انتخاب سهام کم ریسک
✅️رفتار سهامداران عمده بورس
✅️سهم کم ریسک بر اساس امتیاز
✅️سهم پربازده در ماه گذشته
✅️آنالیز رفتار صندوقها خرید
✅️چه سهامی در کف قیمتی هستند
✅️شناخت اقتصاد ازراه شاخصهای بورس
✅️کم ریسکها بر اساس رشته و دلار
✅️سهم کم ریسک بر اساس سود
✅️بر اساس 30 شاخص شرکت ها رتبه بندی و امتیاز داده می شود و حد سود و زیان براساس امتیازات اعلام می شود

لیست به صورت فایل اکسل و نسخه وب در درست است
هزینه اشتراک ماهانه ۲میلیون تومان
لینک ثبت نام اشتراک ماهانه
riskac.ir/6585
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
رشد قیمت طلا رقیب مسکن


اشتراک یک ساله اکادمی ریسک طلایی
riskac.ir/9340
اشتراک یک ساله اکادمی ریسک نقره ای
riskac.ir/9341
دوره ویژه اینده کسب و کار بهار و تابستان ۱۴۰۳
riskac.ir/10727
دوره جامع کسب و کار MBA
riskac.ir/6183
اشتراک ماهانه رتبه بندی بورس
۱۵ ساعت سمینار رایگان
riskac.ir/7172
فرصت های سرمایه گذاری و مهاجرت در خارج از ایران(اشتراک ماهانه)
۱۸ ساعت سمینار رایگان
riskac.ir/8292


با ما همراه شوید
youtube.com/@riskac

aparat.com/riskac.ir

instagram.com/adibmh.ir

zil.ink/riskac
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
خودکشی مالی در کسب و کار


دوره رایگان آموزش ۱۰۰ نکته مقدماتی برای فهم مطالب محمدحسین ادیب ۴۰ ساعت
لینک دوره در بایو پیچ

riskac.ir/9350
youtu.be/Hx13oqDVLfA
aparat.com/v/CwxAVلینک خرید تک سمینار، دورهای اموزشی، اشتراک های ماهانه بورس، اقتصادجهانی و اشتراک یکساله
پخش انلاین سمینارهای ۱۴۰۲

zil.ink/riskac
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
سمینار در اقتصاد و کسب و کار چه خبر است جلسه اول
سی دقیقه ابتدای سمینار
Riskac.ir/11901
youtu.be/PbJtmsniILU

تاریخ برگزاری ۲۴تیر۱۴۰۳
مدت ۸۵ دقیقه
لینک خرید فایل کامل سمینار
Riskac.ir/11900

خرید فایل اکسل بورس و اقتصاد جهانی ۲۴تیر
Riskac.ir/11927
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
با روشهای پیش هوشمند کسب و کار را توسعه ندهید


دوره رایگان آموزش ۱۰۰ نکته مقدماتی برای فهم مطالب محمدحسین ادیب ۴۰ ساعت
لینک دوره در بایو پیچ

riskac.ir/9350
youtu.be/Hx13oqDVLfA
aparat.com/v/CwxAVلینک خرید تک سمینار، دورهای اموزشی، اشتراک های ماهانه بورس، اقتصادجهانی و اشتراک یکساله
پخش انلاین سمینارهای ۱۴۰۲

zil.ink/riskac
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
۱۴۰۳ فرهنگ سازمانی خیلی از شرکت ها باید تغییر کند

اشتراک یک ساله اکادمی ریسک طلایی
riskac.ir/9340
اشتراک یک ساله اکادمی ریسک نقره ای
riskac.ir/9341
دوره ویژه اینده کسب و کار بهار و تابستان ۱۴۰۳
riskac.ir/10727
دوره جامع کسب و کار MBA
riskac.ir/6183
اشتراک ماهانه رتبه بندی بورس
۱۵ ساعت سمینار رایگان
riskac.ir/7172
فرصت های سرمایه گذاری و مهاجرت در خارج از ایران(اشتراک ماهانه)
۱۸ ساعت سمینار رایگان
riskac.ir/8292


با ما همراه شوید
youtube.com/@riskac

aparat.com/riskac.ir

instagram.com/adibmh.ir

zil.ink/riskac
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
بلد نیستند از زندگی درس بگیرید

دوره رایگان آموزش ۱۰۰ نکته مقدماتی برای فهم مطالب محمدحسین ادیب ۴۰ ساعت
لینک دوره در بایو پیچ

riskac.ir/9350
youtu.be/Hx13oqDVLfA
aparat.com/v/CwxAVلینک خرید تک سمینار، دورهای اموزشی، اشتراک های ماهانه بورس، اقتصادجهانی و اشتراک یکساله
پخش انلاین سمینارهای ۱۴۰۲

zil.ink/riskac
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
فرمول ۷ درصد را در کسب و کار رعایت کنید

اشتراک یک ساله اکادمی ریسک طلایی
riskac.ir/9340
اشتراک یک ساله اکادمی ریسک نقره ای
riskac.ir/9341
دوره ویژه اینده کسب و کار بهار و تابستان ۱۴۰۳
riskac.ir/10727
دوره جامع کسب و کار MBA
riskac.ir/6183
اشتراک ماهانه رتبه بندی بورس
۱۵ ساعت سمینار رایگان
riskac.ir/7172
فرصت های سرمایه گذاری و مهاجرت در خارج از ایران(اشتراک ماهانه)
۱۸ ساعت سمینار رایگان
riskac.ir/8292


با ما همراه شوید
youtube.com/@riskac

aparat.com/riskac.ir

instagram.com/adibmh.ir

zil.ink/riskac