آفرهای بلیط جت
629 members
192 photos
22 videos
1 file
1.55K links
ارزان پرواز کن😉
بلیط‌های چارتری-سیستمی
با پشتیبانی ۲۴ ساعته ☎️👇
۰۲۱-۸۸۸۶۶۰۱۰
۰۹۳۳۱۱۱۱۷۲۴
۰۹۳۳۲۲۲۲۷۲۴
۰۹۳۰۶۶۶۶۷۲۴
کلیک کن و به سرعت جت بلیط بخر👇
http://bilitjet.com/
Download Telegram
to view and join the conversation
آفر های ویژه امروز 1399/5/11 20:59 📆

مشهد به تهران سه شنبه 5/14 قیمت220,200 تومان🔗 خرید آنلاین

تهران به کرمانشاه یکشنبه 5/12 قیمت164,400 تومان🔗 خرید آنلاین

تهران به کرمان یکشنبه 5/12 قیمت185,502 تومان🔗 خرید آنلاین

آبادان به اصفهان سه شنبه 5/14 قیمت246,500 تومان🔗 خرید آنلاین

شیراز به اهواز جمعه 5/17 قیمت198,800 تومان🔗 خرید آنلاین


نرخ های یاد شده برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

تلفن تماس :02188860570
📱موبایل:09306666724-09331111724-09332222724
🌐آدرس سایت:bilitjet.com
@offerbilitjet724
آفر های ویژه امروز 1399/5/12 10:59 📆

مشهد به تهران سه شنبه 5/14 قیمت201,700 تومان🔗 خرید آنلاین

اهواز به تهران دوشنبه 5/13 قیمت225,420 تومان🔗 خرید آنلاین

تبریز به تهران یکشنبه 5/12 قیمت222,000 تومان🔗 خرید آنلاین

تهران به کرمانشاه یکشنبه 5/19 قیمت173,400 تومان🔗 خرید آنلاین

کیش به مشهد یکشنبه 5/12 قیمت146,000 تومان🔗 خرید آنلاین

آبادان به اصفهان یکشنبه 5/19 قیمت251,800 تومان🔗 خرید آنلاین

شیراز به اهواز جمعه 5/17 قیمت198,800 تومان🔗 خرید آنلاین


نرخ های یاد شده برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

تلفن تماس :02188860570
📱موبایل:09306666724-09331111724-09332222724
🌐آدرس سایت:bilitjet.com
@offerbilitjet724
آفر های ویژه امروز 1399/5/12 20:59 📆

مشهد به تهران سه شنبه 5/14 قیمت217,250 تومان🔗 خرید آنلاین

تهران به مشهد شنبه 5/18 قیمت225,600 تومان🔗 خرید آنلاین

اهواز به تهران دوشنبه 5/13 قیمت217,250 تومان🔗 خرید آنلاین

تهران به کرمانشاه یکشنبه 5/19 قیمت173,400 تومان🔗 خرید آنلاین

دزفول به تهران پنج شنبه 5/16 قیمت174,500 تومان🔗 خرید آنلاین

شیراز به اهواز جمعه 5/17 قیمت198,800 تومان🔗 خرید آنلاین


نرخ های یاد شده برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

تلفن تماس :02188860570
📱موبایل:09306666724-09331111724-09332222724
🌐آدرس سایت:bilitjet.com
@offerbilitjet724
آفر های ویژه امروز 1399/5/13 10:59 📆

مشهد به تهران دوشنبه 5/13 قیمت210,000 تومان🔗 خرید آنلاین

تهران به مشهد شنبه 5/18 قیمت225,600 تومان🔗 خرید آنلاین

تهران به کرمانشاه یکشنبه 5/19 قیمت167,800 تومان🔗 خرید آنلاین

کرمانشاه به تهران دوشنبه 5/20 قیمت173,400 تومان🔗 خرید آنلاین

شیراز به آبادان دوشنبه 5/20 قیمت197,800 تومان🔗 خرید آنلاین


نرخ های یاد شده برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

تلفن تماس :02188860570
📱موبایل:09306666724-09331111724-09332222724
🌐آدرس سایت:bilitjet.com
@offerbilitjet724
آفر های ویژه امروز 1399/5/13 20:59 📆

مشهد به تهران سه شنبه 5/14 قیمت201,700 تومان🔗 خرید آنلاین

تهران به مشهد شنبه 5/18 قیمت225,600 تومان🔗 خرید آنلاین

تهران به کرمانشاه یکشنبه 5/19 قیمت173,400 تومان🔗 خرید آنلاین

کیش به مشهد سه شنبه 5/14 قیمت151,000 تومان🔗 خرید آنلاین

آبادان به اصفهان یکشنبه 5/19 قیمت251,800 تومان🔗 خرید آنلاین

شیراز به اهواز جمعه 5/17 قیمت224,400 تومان🔗 خرید آنلاین

اهواز به شیراز جمعه 5/17 قیمت229,250 تومان🔗 خرید آنلاین


نرخ های یاد شده برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

تلفن تماس :02188860570
📱موبایل:09306666724-09331111724-09332222724
🌐آدرس سایت:bilitjet.com
@offerbilitjet724
آفر های ویژه امروز 1399/5/14 10:59 📆

مشهد به تهران چهار شنبه 5/15 قیمت201,700 تومان🔗 خرید آنلاین

تهران به مشهد شنبه 5/18 قیمت225,600 تومان🔗 خرید آنلاین

تبریز به تهران چهار شنبه 5/15 قیمت215,900 تومان🔗 خرید آنلاین

تهران به کرمانشاه سه شنبه 5/21 قیمت173,400 تومان🔗 خرید آنلاین

کیش به مشهد سه شنبه 5/14 قیمت145,000 تومان🔗 خرید آنلاین

آبادان به اصفهان سه شنبه 5/21 قیمت251,800 تومان🔗 خرید آنلاین

شیراز به کیش سه شنبه 5/14 قیمت93,140 تومان🔗 خرید آنلاین

اهواز به شیراز جمعه 5/17 قیمت214,700 تومان🔗 خرید آنلاین

شیراز به اهواز جمعه 5/17 قیمت214,700 تومان🔗 خرید آنلاین


نرخ های یاد شده برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

تلفن تماس :02188860570
📱موبایل:09306666724-09331111724-09332222724
🌐آدرس سایت:bilitjet.com
@offerbilitjet724
آفر های ویژه امروز 1399/5/15 10:59 📆

مشهد به تهران چهار شنبه 5/15 قیمت210,800 تومان🔗 خرید آنلاین

کیش به تهران چهار شنبه 5/15 قیمت165,750 تومان🔗 خرید آنلاین

اهواز به تهران جمعه 5/17 قیمت220,200 تومان🔗 خرید آنلاین

تهران به شیراز شنبه 5/18 قیمت220,200 تومان🔗 خرید آنلاین

تهران به تبریز یکشنبه 5/19 قیمت225,800 تومان🔗 خرید آنلاین

تهران به کرمانشاه چهار شنبه 5/22 قیمت173,400 تومان🔗 خرید آنلاین

آبادان به اصفهان سه شنبه 5/21 قیمت250,210 تومان🔗 خرید آنلاین

شیراز به اهواز شنبه 5/18 قیمت197,800 تومان🔗 خرید آنلاین

اهواز به شیراز شنبه 5/18 قیمت197,800 تومان🔗 خرید آنلاین


نرخ های یاد شده برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

تلفن تماس :02188860570
📱موبایل:09306666724-09331111724-09332222724
🌐آدرس سایت:bilitjet.com
@offerbilitjet724
آفر های ویژه امروز 1399/5/15 20:59 📆

مشهد به تهران چهار شنبه 5/15 قیمت193,500 تومان🔗 خرید آنلاین

تهران به مشهد شنبه 5/18 قیمت222,000 تومان🔗 خرید آنلاین

تهران به شیراز شنبه 5/18 قیمت225,800 تومان🔗 خرید آنلاین

تهران به تبریز یکشنبه 5/19 قیمت225,600 تومان🔗 خرید آنلاین

تبریز به تهران پنج شنبه 5/16 قیمت225,600 تومان🔗 خرید آنلاین

تهران به کرمانشاه چهار شنبه 5/22 قیمت173,400 تومان🔗 خرید آنلاین

آبادان به اصفهان سه شنبه 5/21 قیمت250,210 تومان🔗 خرید آنلاین

شیراز به اهواز شنبه 5/18 قیمت197,800 تومان🔗 خرید آنلاین


نرخ های یاد شده برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

تلفن تماس :02188860570
📱موبایل:09306666724-09331111724-09332222724
🌐آدرس سایت:bilitjet.com
@offerbilitjet724
آفر های ویژه امروز 1399/5/16 10:59 📆

مشهد به تهران پنج شنبه 5/16 قیمت201,400 تومان🔗 خرید آنلاین

اهواز به تهران جمعه 5/17 قیمت210,800 تومان🔗 خرید آنلاین

تهران به تبریز یکشنبه 5/19 قیمت225,600 تومان🔗 خرید آنلاین

تهران به کرمانشاه چهار شنبه 5/22 قیمت167,800 تومان🔗 خرید آنلاین


نرخ های یاد شده برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

تلفن تماس :02188860570
📱موبایل:09306666724-09331111724-09332222724
🌐آدرس سایت:bilitjet.com
@offerbilitjet724
آفر های ویژه امروز 1399/5/16 20:59 📆

مشهد به تهران جمعه 5/17 قیمت201,700 تومان🔗 خرید آنلاین

تهران به شیراز شنبه 5/18 قیمت224,250 تومان🔗 خرید آنلاین

تهران به تبریز یکشنبه 5/19 قیمت225,600 تومان🔗 خرید آنلاین

تهران به کرمانشاه چهار شنبه 5/22 قیمت167,800 تومان🔗 خرید آنلاین


نرخ های یاد شده برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

تلفن تماس :02188860570
📱موبایل:09306666724-09331111724-09332222724
🌐آدرس سایت:bilitjet.com
@offerbilitjet724
آفر های ویژه امروز 1399/5/17 20:59 📆

تهران به شیراز شنبه 5/18 قیمت222,000 تومان🔗 خرید آنلاین

آبادان به اصفهان جمعه 5/24 قیمت269,106 تومان🔗 خرید آنلاین

اصفهان به آبادان جمعه 5/24 قیمت270,621 تومان🔗 خرید آنلاین

شیراز به اهواز شنبه 5/18 قیمت197,800 تومان🔗 خرید آنلاین

اهواز به شیراز جمعه 5/24 قیمت200,150 تومان🔗 خرید آنلاین


نرخ های یاد شده برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

تلفن تماس :02188860570
📱موبایل:09306666724-09331111724-09332222724
🌐آدرس سایت:bilitjet.com
@offerbilitjet724
آفر های ویژه امروز 1399/5/18 10:59 📆

تهران به مشهد سه شنبه 5/21 قیمت201,700 تومان🔗 خرید آنلاین

مشهد به تهران سه شنبه 5/21 قیمت225,800 تومان🔗 خرید آنلاین

تهران به شیراز شنبه 5/18 قیمت222,000 تومان🔗 خرید آنلاین

تهران به تبریز یکشنبه 5/19 قیمت225,600 تومان🔗 خرید آنلاین

تهران به کرمانشاه چهار شنبه 5/22 قیمت167,800 تومان🔗 خرید آنلاین

آبادان به اصفهان جمعه 5/24 قیمت269,106 تومان🔗 خرید آنلاین

اصفهان به آبادان جمعه 5/24 قیمت270,621 تومان🔗 خرید آنلاین

اهواز به شیراز جمعه 5/24 قیمت200,150 تومان🔗 خرید آنلاین

شیراز به اهواز جمعه 5/24 قیمت200,150 تومان🔗 خرید آنلاین


نرخ های یاد شده برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

تلفن تماس :02188860570
📱موبایل:09306666724-09331111724-09332222724
🌐آدرس سایت:bilitjet.com
@offerbilitjet724
آفر های ویژه امروز 1399/5/18 20:59 📆

تهران به مشهد شنبه 5/25 قیمت201,700 تومان🔗 خرید آنلاین

مشهد به تهران سه شنبه 5/21 قیمت225,800 تومان🔗 خرید آنلاین

تهران به تبریز یکشنبه 5/19 قیمت210,600 تومان🔗 خرید آنلاین

تهران به کرمانشاه یکشنبه 5/19 قیمت173,400 تومان🔗 خرید آنلاین

آبادان به اصفهان جمعه 5/24 قیمت269,106 تومان🔗 خرید آنلاین

اصفهان به آبادان جمعه 5/24 قیمت270,621 تومان🔗 خرید آنلاین


نرخ های یاد شده برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

تلفن تماس :02188860570
📱موبایل:09306666724-09331111724-09332222724
🌐آدرس سایت:bilitjet.com
@offerbilitjet724
آفر های ویژه امروز 1399/5/19 10:59 📆

تهران به مشهد شنبه 5/25 قیمت201,700 تومان🔗 خرید آنلاین

اهواز به تهران یکشنبه 5/19 قیمت225,420 تومان🔗 خرید آنلاین

تهران به شیراز یکشنبه 5/19 قیمت206,100 تومان🔗 خرید آنلاین

تهران به کرمانشاه دوشنبه 5/20 قیمت173,400 تومان🔗 خرید آنلاین

اهواز به شیراز یکشنبه 5/26 قیمت229,250 تومان🔗 خرید آنلاین

شیراز به اهواز یکشنبه 5/26 قیمت229,250 تومان🔗 خرید آنلاین


نرخ های یاد شده برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

تلفن تماس :02188860570
📱موبایل:09306666724-09331111724-09332222724
🌐آدرس سایت:bilitjet.com
@offerbilitjet724
آفر های ویژه امروز 1399/5/19 20:59 📆

تهران به مشهد شنبه 5/25 قیمت215,900 تومان🔗 خرید آنلاین

اصفهان به آبادان شنبه 5/25 قیمت251,800 تومان🔗 خرید آنلاین

آبادان به اصفهان شنبه 5/25 قیمت251,800 تومان🔗 خرید آنلاین


نرخ های یاد شده برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

تلفن تماس :02188860570
📱موبایل:09306666724-09331111724-09332222724
🌐آدرس سایت:bilitjet.com
@offerbilitjet724
آفر های ویژه امروز 1399/5/20 10:59 📆

تهران به مشهد دوشنبه 5/27 قیمت201,700 تومان🔗 خرید آنلاین

اهواز به تهران دوشنبه 5/20 قیمت222,000 تومان🔗 خرید آنلاین

آبادان به اصفهان شنبه 5/25 قیمت251,800 تومان🔗 خرید آنلاین


نرخ های یاد شده برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

تلفن تماس :02188860570
📱موبایل:09306666724-09331111724-09332222724
🌐آدرس سایت:bilitjet.com
@offerbilitjet724
آفر های ویژه امروز 1399/5/20 20:59 📆

تهران به مشهد شنبه 5/25 قیمت206,200 تومان🔗 خرید آنلاین

تهران به کرمانشاه سه شنبه 5/21 قیمت180,750 تومان🔗 خرید آنلاین

چابهار به تهران سه شنبه 5/21 قیمت222,000 تومان🔗 خرید آنلاین

کیش به مشهد سه شنبه 5/21 قیمت147,000 تومان🔗 خرید آنلاین

آبادان به اصفهان شنبه 5/25 قیمت251,800 تومان🔗 خرید آنلاین


نرخ های یاد شده برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

تلفن تماس :02188860570
📱موبایل:09306666724-09331111724-09332222724
🌐آدرس سایت:bilitjet.com
@offerbilitjet724
آفر های ویژه امروز 1399/5/21 10:59 📆

تهران به مشهد شنبه 5/25 قیمت201,700 تومان🔗 خرید آنلاین

مشهد به تهران سه شنبه 5/28 قیمت225,800 تومان🔗 خرید آنلاین

تهران به کرمانشاه چهار شنبه 5/22 قیمت173,400 تومان🔗 خرید آنلاین

چابهار به تهران سه شنبه 5/21 قیمت193,500 تومان🔗 خرید آنلاین

آبادان به اصفهان سه شنبه 5/28 قیمت251,800 تومان🔗 خرید آنلاین

شیراز به آبادان چهار شنبه 5/22 قیمت197,800 تومان🔗 خرید آنلاین


نرخ های یاد شده برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

تلفن تماس :02188860570
📱موبایل:09306666724-09331111724-09332222724
🌐آدرس سایت:bilitjet.com
@offerbilitjet724
آفر های ویژه امروز 1399/5/21 20:59 📆

مشهد به تهران سه شنبه 5/21 قیمت212,500 تومان🔗 خرید آنلاین

تبریز به تهران چهار شنبه 5/22 قیمت220,200 تومان🔗 خرید آنلاین

تهران به تبریز جمعه 5/24 قیمت225,800 تومان🔗 خرید آنلاین

تهران به کرمانشاه چهار شنبه 5/22 قیمت173,400 تومان🔗 خرید آنلاین

آبادان به اصفهان یکشنبه 5/26 قیمت250,210 تومان🔗 خرید آنلاین

شیراز به آبادان چهار شنبه 5/22 قیمت197,800 تومان🔗 خرید آنلاین


نرخ های یاد شده برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

تلفن تماس :02188860570
📱موبایل:09306666724-09331111724-09332222724
🌐آدرس سایت:bilitjet.com
@offerbilitjet724
آفر های ویژه امروز 1399/5/22 10:59 📆

آبادان به اصفهان سه شنبه 5/28 قیمت250,210 تومان🔗 خرید آنلاین


نرخ های یاد شده برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

تلفن تماس :02188860570
📱موبایل:09306666724-09331111724-09332222724
🌐آدرس سایت:bilitjet.com
@offerbilitjet724