کانال مقررات ملی ساختمان استان اصفهان
539 subscribers
243 photos
2 files
534 links
" ارتباط با ادمین و اظهار نظر مخاطبین "
Download Telegram
❇️#نظارت_عالیه

#عدم_رعایت #حداقل #عرض و #مساحت #فضای_نورگیر

(بند4-5-9-3 مقررات ملی ساختمان و بند 5 طرح بازنگری طرح تفصلی شهر مبارکه).


https://tttttt.me/joinchat/AAAAAEzDfo7ImNzAS9fZDQ

🔺🔻🔺#۵۵۹_مقررات ملی ساختمان استان اصفهان
@MoghararatmeliISF
❇️#نظارت_عالیه

#عدم_رعایت #نورگیری و #تهویه در #اتاق_خواب

(بند 4-5-2-3 مبحث4 مقررات ملی ساختمان).


https://tttttt.me/joinchat/AAAAAEzDfo7ImNzAS9fZDQ

🔺🔻🔺#۵۶۰_مقررات ملی ساختمان استان اصفهان
@MoghararatmeliISF
❇️#نظارت_عالیه

#استفاده از #بشکه #بعنوان #جایگاه_کار

(بند12-7-1-2 مقررات ملی ساختمان).


https://tttttt.me/joinchat/AAAAAEzDfo7ImNzAS9fZDQ

🔺🔻🔺#۵۶۱_مقررات ملی ساختمان استان اصفهان
@MoghararatmeliISF
❇️حالِ نیکو،فالِ نیکو؛ سهم هر روزِ شما🌸
شاد وپیروز ومبارک باد نوروزِ شما🌸
هر دم و هرروزتان سرشار احوالاتِ ناب،🌸
لحظه هاتان شادِشاد و دلخوشیتان بی حساب!🌸
🌸🌸سال نو مبارک🌸🌸

ضمن تشکر بابت همراهیتان ، فعالیت مجدد کانال از #شانزدهم_فروردین_ماه می باشد.


https://tttttt.me/joinchat/AAAAAEzDfo7ImNzAS9fZDQ

🔺🔻🔺#۵۶۳_مقررات ملی ساختمان استان اصفهان
@MoghararatmeliISF
❇️#ضوابط_کلی استفاده از #علائم_ایمنی_کلامی:

#ارتباط_کلامی بین #پیام_دهنده و #یک یا #چندشنونده باید #کوتاه، با گروهی از کلمات یا حتی الامکان با #تک_کلمات مندرج در جدول ۲ باشد.

بند۲۰-۳-۱۳ مبحث‌بیستم مقررات ملی ساختمان


https://tttttt.me/joinchat/AAAAAEzDfo7ImNzAS9fZDQ

🔺🔻🔺#۵۶۴_مقررات ملی ساختمان استان اصفهان
@MoghararatmeliISF
❇️#ضوابط_کلی استفاده از #علائم_ایمنی_کلامی:

#پیام ها باید #مختصر، #ساده و #واضح بوده و #مهارت_ارتباط #کلامی پیام دهنده و قابلیت شنونده پیام باید طوری باشد که #ارتباط به نحو #مناسبی برقرار شود.

بند۲۰-۳-۱۳ مبحث‌بیستم مقررات ملی ساختمان


https://tttttt.me/joinchat/AAAAAEzDfo7ImNzAS9fZDQ

🔺🔻🔺#۵۶۵_مقررات ملی ساختمان استان اصفهان
@MoghararatmeliISF
❇️#ضوابط_کلی استفاده از #علائم_ایمنی_کلامی:

#ارتباط_کلامی #مستقیم می تواند به صورت #مستقیم (باصدای گوینده) و یا #غیرمستقیم توسط صدای ضبط شده انسان و یا صدای مصنوعی #پخش شود.

بند۲۰-۳-۱۳ مبحث‌بیستم مقررات ملی ساختمان


https://tttttt.me/joinchat/AAAAAEzDfo7ImNzAS9fZDQ

🔺🔻🔺#۵۶۶_مقررات ملی ساختمان استان اصفهان
@MoghararatmeliISF
❇️#ضوابط کلی #استفاده از #علائم_ایمنی با #حرکات_دست:

#علائم #ایمنی #حرکات #دست برای هدایت کردن حرکات #وسایل_نقلیه و دستگاههایی چون جرثقیل ها که ممکن است #خطرساز باشند، به کار می روند. علائم باید دقیق ، #ساده، #سهل_الاجرا و #قابل_درک باشند.

بند۲۰-۳-۱۴ مبحث‌بیستم مقررات ملی ساختمان


https://tttttt.me/joinchat/AAAAAEzDfo7ImNzAS9fZDQ

🔺🔻🔺#۵۶۷_مقررات ملی ساختمان استان اصفهان
@MoghararatmeliISF
❇️#ضوابط کلی استفاده از علائم ایمنی با حرکات دست:

#باید اطمینان حاصل شود که #علامت_دهنده #آگاهی_کامل به علائم حرکتی دست داشته و #آموزش لازم را دیده باشد.

بند۲۰-۳-۱۴ مبحث‌بیستم مقررات ملی ساختمان


https://tttttt.me/joinchat/AAAAAEzDfo7ImNzAS9fZDQ

🔺🔻🔺#۵۶۸_مقررات ملی ساختمان استان اصفهان
@MoghararatmeliISF
❇️#ضوابط کلی استفاده از علائم ایمنی با حرکات دست:

#علائم_توافق شده با #حرکات_دست در #کارگاه باید در همه قسمت ها به صورت یکسان استفاده شود. #کارکنان ذیربط باید با این #علائم و‌ #کاربرد آنها #آشنا باشند.

بند۲۰-۳-۱۴ مبحث‌بیستم مقررات ملی ساختمان


https://tttttt.me/joinchat/AAAAAEzDfo7ImNzAS9fZDQ

🔺🔻🔺#۵۶۹_مقررات ملی ساختمان استان اصفهان
@MoghararatmeliISF
❇️#ضوابط کلی استفاده از علائم ایمنی با حرکات دست:

#علامت_دهنده بایددر #موقعیتی قرارگیرد که #تسلط کافی بر #عملیات داشته و #توسط کلیه #مخاطبین #دیده شود، ولی خودش در #معرض #خطر ناشی از انجام آن عملیات #قرارنگیرد.

بند۲۰-۳-۱۴ مبحث‌بیستم مقررات ملی ساختمان


https://tttttt.me/joinchat/AAAAAEzDfo7ImNzAS9fZDQ

🔺🔻🔺#۵۷۰_مقررات ملی ساختمان استان اصفهان
@MoghararatmeliISF
❇️#ضوابط کلی استفاده از علائم ایمنی با حرکات دست:

#در طول #عملیات این اطمینان حاصل شود که وظیفه #علامت_دهنده مختص #هدایت عملیات و انجام اقدامات لازم برای #ایمنی افراد حاضر در #محوطه باشد.

بند۲۰-۳-۱۴ مبحث‌بیستم مقررات ملی ساختمان


https://tttttt.me/joinchat/AAAAAEzDfo7ImNzAS9fZDQ

🔺🔻🔺#۵۷۱_مقررات ملی ساختمان استان اصفهان
@MoghararatmeliISF
❇️#ضوابط کلی استفاده از علائم ایمنی با حرکات دست:

#چنانچه #انجام_دهنده #عملیات قادر به ادامه اجرای کار به نحو مطلوب و ایمن #نباشد #کل_عملیات باید تازمان دریافت دستورات بعدی #متوقف شود.

بند۲۰-۳-۱۴ مبحث‌بیستم مقررات ملی ساختمان


https://tttttt.me/joinchat/AAAAAEzDfo7ImNzAS9fZDQ

🔺🔻🔺#۵۷۲_مقررات ملی ساختمان استان اصفهان
@MoghararatmeliISF
❇️#ضوابط کلی استفاده از علائم ایمنی با حرکات دست:

#چنانچه #شرایط_جوی به نحوی باشد که #نورکم شود و یا #کاهش_دید پدید آید ، لازم است علامت دهنده از لباس های #بازتاب نور یا خود نور استفاده کند. استفاده از وسایلی مانند #راکت یا #بازوبندهای_شبرنگ نیز برای درک و شناسائی بهتر علائم توصیه می شود.

بند۲۰-۳-۱۴ مبحث‌بیستم مقررات ملی ساختمان


https://tttttt.me/joinchat/AAAAAEzDfo7ImNzAS9fZDQ

🔺🔻🔺#۵۷۳_مقررات ملی ساختمان استان اصفهان
@MoghararatmeliISF
❇️#علائم_خروج دارای #نورپردازی #خارجی:

در #مکان_هایی که در صورت بروز #حریق و #احتمال_قطع #برق #تاریک خواهند شد ، باید در #علائم_خروج از #رنگ_های #بازتاب_نور و‌ #خودنور و #موادشب_رنگ استفاده شود.این #علائم باید بر اساس استانداردهای معتبر به کار برده شوند و با توجه به دستورالعمل تولیدکننده #نصب شوند.

بند۲۰-۴-۴-۱ مبحث‌بیستم مقررات ملی ساختمان


https://tttttt.me/joinchat/AAAAAEzDfo7ImNzAS9fZDQ

🔺🔻🔺#۵۷۴_مقررات ملی ساختمان استان اصفهان
@MoghararatmeliISF
❇️#خبر:

با توجه به #شیوع_بیماری #کووید 19 و به منظور #تسهیل در ارائه خدمات به اطلاع #متقاضیان_دریافت #پروانه اشتغال بکار ( #صدور / #ارتقا / #صلاحیت_جدید ) می رساند :
#کلیه فرآیند مذکور به صورت #غیرحضوری صورت پذیرفته و ضروری است متقاضیان #دستورالعمل مربوطه  را از #سایت اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان – اداره مقررات ملی احصا وپس از تکمیل  مدارک طبقه بندی شده، به آدرس یادشده پست نمایند . جهت دریافت اطلاعات بیشتر به وبگاه Isfahan.mrud.ir   مراجعه نمائید.
  قابل توجه کلیه متقاضیان #صدورپروانه اشتغال به کار برای #اولین_بار ، چنانچه #عضویت شما در سازمان نظام مهندسی ساختمان #برقرارنمی باشد ، در #مرحله_نخست ضروری است نسبت به #عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان از طریق #ثبت_نام در #سایت_سازمان استان به صورت #غیرحضوری اقدام وسپس  تکمیل مدارک صورت پذیرد . در غیر این صورت #امکان_صدورپروانه اشتغال بکار #میسرنمیباشد .


https://tttttt.me/joinchat/AAAAAEzDfo7ImNzAS9fZDQ

🔺🔻🔺#۵۷۵_مقررات ملی ساختمان استان اصفهان
@MoghararatmeliISF
❇️#علائم_خروج #دارای #منبع #نورداخلی:

#علائم_خروجی که دارای #منبع_نور #داخلی هستند. این علائم باید بر اساس #استانداردهای معتبر بکار برده شوند و با توجه به #دستورالعمل تولید کننده نصب گردند. این علائم #خروج بایددر تمامی مواقع #بهره برداری #نورپردازی شوند.

بند۲۰-۴-۴-۲ مبحث‌بیستم مقررات ملی ساختمان


https://tttttt.me/joinchat/AAAAAEzDfo7ImNzAS9fZDQ

🔺🔻🔺#۵۷۶_مقررات ملی ساختمان استان اصفهان
@MoghararatmeliISF
❇️#شدت_روشنایی و #منبع #تغذیه #علائم_خروج

#نور مورد استفاده در #روشنایی علامت #خروج باید در #سطح #تابلو #شدتی #بیش #از۵۰لوکس داشته باشد.

بند۲۰-۴-۴-۳ مبحث‌بیستم مقررات ملی ساختمان


https://tttttt.me/joinchat/AAAAAEzDfo7ImNzAS9fZDQ

🔺🔻🔺#۵۷۷_مقررات ملی ساختمان استان اصفهان
@MoghararatmeliISF
❇️#عدم_رعایت #ایمنی #دستگاه_پله

(مبحث 12مقررات ملی ساختمان).


https://tttttt.me/joinchat/AAAAAEzDfo7ImNzAS9fZDQ

🔺🔻🔺#۵۷۸_مقررات ملی ساختمان استان اصفهان
@MoghararatmeliISF