Mr Om Option Trading
717 subscribers
182 photos
5 videos
34 links
Download Telegram
Market ki halat kharab hai
Isko sell kar sakte hai
SL 6 point lekar
Now price is 2.9
Aaj Market phir se Gapup hone ja rha hai
18500 CE ko sell kar sakte hai
15.45 premium
Isko sell kar sakte hai
6 point SL