حــــــ💋ــس.بی.نــــــــ💞ــــام
4 subscribers
13.4K photos
959 videos
180 files
136 links
انتقاد و ارتباط با ما ...
@amir63_4_16
...حس عاشقانه 💞

فاز سنگین دلتنگی..

موسیقی بروز ...🎶
Download Telegram
گفتم عزیز قلبمی گفتی مگر دلداده ی
گفتم فدای چشم تو
گفتی دگر دلداه ای !
گفتم مرنجانم مرا گفتی تو میرنجی
مگر ؟
گفتم سزای عشقمی گفتی
اگر دلداده ای ؟
‌‎‌‎‌‌‌‎‌‌‌💞 @hesbinam
♡⇨♥️⇦♡
┄❊❊┄
🌸متنی فوق العاده زیبا👌

🌸دنیا ؛
🍃به "شایستگی هایت"
🌸پاسخ میدهد نه به " آرزوهایت "
🍃پس شایسته ی آرزوهایت باش...

🌸چه بسیار انسانها
🍃دیدم تنشان "لباس" نبود...!

🌸و چه بسیار لباسها
🍃دیدم که درونش "انسانی" نبود!

🌸به هر کس"نیکی" کنی
🍃او را "ساخته ای"
🌸و به هر کس"بدی" کنی
🍃به او "باخته ای"
🌸پس بیا بسازیم و نبازیم
‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
خداوند بی‌نهایت است
اما هیچگاه فراموش مکن
او به قدر فهمت کوچک میشود

و به قدر نیازت فرود می آید
و به قدر آرزويت گسترده میشود
و به قدر ایمانت کارگشا میشود !

‍‌‎‌‌‌‎‌‌‌💞 @hesbinam
♡⇨♥️⇦♡
┄❊
بزرگترین ثروت دنیا

داشتن ڪسے هست

ڪہ بهت آرامش میده...


‍‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌💞 @hesbinam
♡⇨♥️⇦♡
┄❊❊┄
حمید_طالب_زاده
فقط_خود_تورو_عشقه
شادِ شاد

‌‎‌‌‌‎‌‌‌💞 @hesbinam
♡⇨♥️⇦♡
┄❊❊┄
دلگیر نباش
دلت که گیر باشد رها نمیشوی!
یادت باشد؛
خدا،بندگان خود را
با آنچه بدان دل بسته اند می آزماید

‌‎‌‌‌‎‌‌‌💞 @hesbinam
♡⇨♥️⇦♡
┄❊❊┄
سادگیم را
یک رنگیم را
به پای حماقتم نگذار
انتخاب کرده ام که ساده باشم
و دیگران رادور نزنم
وگرنه دروغ گفتن
وبدبودن وآزار وفریب دیگران
آسانترین کاردنیاست
بلد بودن نمیخواهد

‌‎‌‌‌‎‌‌‌💞 @hesbinam
♡⇨♥️⇦♡
┄❊❊┄
برای مردم زندگی نکن!
تباه می‌شوی…
غمگین ‌ترین آدم‌ ها کسانی هستند
که برداشت دیگران
برايشان زیادی مهم است!

‌‎‌‌‌‎‌‌‌💞 @hesbinam
♡⇨♥️⇦♡
┄❊❊┄
این روزها میگذرند،
از پیچ همان کوچه،
پر از دلشوره های خاکستری،
دلتنگی ها اما،
باور کن دلهای شکسته،
پای رفتن ندارند ...


‌‎‌‌‌‎‌‌‌💞 @hesbinam
♡⇨♥️⇦♡
┄❊❊┄
‌‎‌‌‌‎‌‌‌💞 @hesbinam
♡⇨♥️⇦♡
┄❊❊┄

دوستت دارم هایت آرامم نمی کند
واژه هایی تازه بگو
شبیه همیشه دوستت خواهم داشت
بعضى وقتا يه اتفاقايى
توى زندگيت ميافته
كه باعث ميشه ديگه اون
آدمِ احمقِ سابق نباشى
و اين خيلى خوبه...

‌‎‌‌‌‎‌‌‌💞 @hesbinam
♡⇨♥️⇦♡
┄❊❊┄
دوست داشتن آدما از توجهشون پیداست
بیخودی دنبال کلمات نباشید …