رفتارشناسی حریق
517 subscribers
305 photos
70 videos
30 files
136 links
دبیرخانه دائمی "همایش ملی رفتارشناسی حریق"
پایگاه تخصصی مدیران و کارشناسان،ایمنی،آتش‌نشانی، HSE ، بحران، پدافند غیرعامل و امداد و نجات

دبیر اجرائی:
@Bozorgmehr_Afaghsanat

مدیر پروژه:
@Samadi_Ziba

تلفن:
021-77680712-6
Download Telegram
🔸 بررسی روشهای موفق و ناموفق بکارگرفته شده در اطفای حریق مخازن

بزرگترین رویداد تخصصی کشور در حوزه "حریق و مدیریت حوادث"

دبیرخانه:
☎️ 02177680712-6
📲 09376296162
📲 09128351175
🆔 @Fire_Behaviorism
🔸 روش ارزیابی کمی ریسک برای تعیین مناطق نیازمند به پوشش ضد حریق براساس تشعشع حرارتی

بزرگترین رویداد تخصصی کشور در حوزه "حریق و مدیریت حوادث"

دبیرخانه:
☎️ 02177680712-6
📲 09376296162
📲 09128351175
🆔 @Fire_Behaviorism
شرکت مهندسین مشاور آفتاب ایمن پرتو

حامی بزرگترین رویداد تخصصی کشور در حوزه "حریق و مدیریت حوادث"

دبیرخانه:
☎️ 02177680712-6
📲 09376296162
📲 09128351175
🆔 @Fire_Behaviorism
🔸 روشهای پیشگیری از ناکارآمدی سیستمهای اعلان و اطفای حریق در زمان تست و تحویل

بزرگترین رویداد تخصصی کشور در حوزه "حریق و مدیریت حوادث"

دبیرخانه:
☎️ 02177680712-6
📲 09376296162
📲 09128351175
🆔 @Fire_Behaviorism
🔸 شناسایی مناطق مستعد حریق و انفجار و نقش نرم افزار در تدوین استراتژی های مقابله ای

بزرگترین رویداد تخصصی کشور در حوزه "حریق و مدیریت حوادث"

دبیرخانه:
☎️ 02177680712-6
📲 09376296162
📲 09128351175
🆔 @Fire_Behaviorism
Forwarded from رفتارشناسی حریق (Fariborz Ghasemi)
حامیان اصلی

🔴 پنجمین همایش ملی
رفتارشناسی حریق

🔴 سومین همایش ملی
لجستیک در فرماندهی حوادث

@Fire_Behaviorism
🔸 ارایه تجربه سامانه فرماندهی حادثه در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر و مدیریت جامع منابع

بزرگترین رویداد تخصصی کشور در حوزه "حریق و مدیریت حوادث"

دبیرخانه:
☎️ 02177680712-6
📲 09376296162
📲 09128351175
🆔 @Fire_Behaviorism
مدیریت کاهش ریسک آتش سوزی شهری (CRRM)

🔴 بزرگترین رویداد تخصصی کشور در حوزه "حریق و مدیریت حوادث"

دبیرخانه:
☎️ 02177680712-6
پاسخگوی مداوم/ارسال پیامک:
📲 09376296162
📲 09128351175

🆔 @Fire_Behaviorism
🔴 بزرگترین رویداد تخصصی کشور در حوزه "حریق و مدیریت حوادث"

دبیرخانه:
☎️ 02177680712-6
پاسخگوی مداوم/ارسال پیامک:
📲 09376296162
📲 09128351175

🆔 @Fire_Behaviorism
همراهان عزیز
به دلیل ناآرامی های اخیر در شیراز، همایش در تاریخ 25 تا 27 آذر ماه برگزار خواهد شد.
🔴 برنامه های بزرگترین رویداد تخصصی کشور در حوزه حریق و مدیریت حوادث

شیراز، 25 تا 27 آذر 98

🆔 @Fire_Behaviorism

⭕️ ارایه های اصلی روز اول، رفتارشناسی حریق:

🔘 محاسبه میزان بار حریق بر اساس NFPA 557 با بررسی یک مطالعه موردی
🔘 مدیریت کاهش ریسک آتش سوزی شهری (CRRM)
🔘 زیرساختها و پیش نیازهای سیستمی برای مقابله همزمان با حوادث نشت و حریق در یک مجتمع صنعتی
🔘 شناسایی مناطق مستعد حریق و انفجار و نقش نرم افزار درتدوین استراتژی های مقابله ای
🔘 تصمیم سازی و ارزیابی ریسک حریق در عملیات اطفایی (مطالعه موردی)
🔘 بررسی روشهای موفق و ناموفق بکارگرفته شده در اطفاع حریق مخازن
🔘 نقش و ضرورت size up در عملیات مقابله با حریق
🔘 پنل ارایه تجربیات فرماندهی حادثه حریق برج وکیل شیراز
🔘 موثرترین روشهای پیشگیری از ناکارآمدی سیستمهای اعلان و اطفای حریق در زمان تست و تحویل
🔘 روش ارزیابی کمی ریسک برای تعیین مناطق نیازمند به پوشش ضد حریق براساس تشعشع حرارتی
🔘 ارایه مدل شناسایی، ارزیابی و اولویت بندی تهدیدات در سازمانها و صنایع
💢 کارگاه آموزشی: ایمنی، رفتارشناسی و علل رایج حریق در انبارها
💢 کارگاه آموزشی تکمیلی: بررسی روشهای موفق و ناموفق بکارگرفته شده در اطفاع حریق مخازن
💢 کارگاه آموزشی تکمیلی: روش ارزیابی کمی ریسک برای تعیین مناطق نیازمند به پوشش ضد حریق براساس تشعشع حرارتی

🔹 برنامه های جانبی:
🔸 تور گردشگری و بازدید از مناطق دیدنی شهر شیراز به میزبانی سازمان آتش نشانی
🔸 جلسات مشاوره موردی با حضور اساتید همایش، ساعت 20 تا 21


🆔 @Fire_Behaviorism


⭕️ ارایه های اصلی روز دوم، لجستیک در فرماندهی حوادث:

🔘 کاربرد روش FMEA در مدیریت جامع یکپارچگی سرمایه تجهیزات آتش نشانی
🔘 آسیب شناسی استقرار سامانه ICS&ERP
🔘 اصول تدوین سناریوی عملیات با رویکرد لجستیک تاب آور
🔘 پنل آسیب شناسی و ارایه تجربیات لجستیک حوادث سیل سال 98
🔘 الزامات فرماندهی و تیم عملیات در حوادث شیمیایی و کالای خطرناک
🔘 تحلیل قابلیت اطمینان پذیری طرح های پاسخ در شرایط اضطراری
🔘 نقش نگهداشت چابک در تاب آوری لجستیک مدیریت حوادث
🔘 ارایه تجربه سامانه فرماندهی حادثه در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر و مدیریت جامع منابع

🔹 برنامه های جانبی:
🔸 مانور آموزشی در سایت آموزش و تاکتیک سازمان آتش نشانی شیراز
🔸 جلسات مشاوره موردی با حضور اساتید همایش، ساعت 19 تا 21


🆔 @Fire_Behaviorism


⭕️ کارگاه های آموزشی، روز سوم:

💢 ایمنی حریق و مدیریت حوادث در معادن و تاسیسات معدنی
💢 بررسی انواع متدها و روشهای تخمین آب مورد نیاز آتش نشانی
💢 اصول و مبانی مدیریت مواد شیمیایی خطرناک بر اساس NFPA472
💢 علل و اصول پیشگیری از حریق در بنادر، تاسیسات دریایی
💢 مدیریت استرس در شرایط اضطراری، ویژه فرماندهان حوادث
💢 ایمنی و مقاوم سازی انبارها و مراکز ذخیره مواد و کالا در برابر زلزله
💢 علل و پیشگیری از حریق در سیستمهای دیسپاچینگ، ترانسفورماتورها و تاسیسات انتقال نیرو
💢 اصول برنامه ریزی پشتیبانی واحدهای عملیاتی و مدیریت موفق حادثه
💢 سیستمهای اطفای حریق گاز MF200
💢 رفتارشناسی حریق مایعات نفتی، پیشگیری و کنترل عملیات اطفا
💢 روشهای نیازسنجی و اجرای آموزشهای تخصصی HSEمبتنی بر استاندارد 10015 و شرح شغل

🔴 بزرگترین رویداد تخصصی کشور در حوزه "حریق و مدیریت حوادث"

دبیرخانه:
☎️ 02177680712-6
پاسخگوی مداوم/ارسال پیامک:
📲 09376296162
📲 09128351175

🆔 @Fire_Behaviorism
🔴 بزرگترین رویداد تخصصی کشور در حوزه "حریق و مدیریت حوادث"

دبیرخانه:
☎️ 02177680712-6
پاسخگوی مداوم/ارسال پیامک:
📲 09376296162
📲 09128351175

🆔 @Fire_Behaviorism
رفتارشناسی حریق pinned «همراهان عزیز به دلیل ناآرامی های اخیر در شیراز، همایش در تاریخ 25 تا 27 آذر ماه برگزار خواهد شد.»
سپاس از حضور ارزشمند همه شما عزیزان

پنجمین همایش ملی رفتارشناسی حریق و سومین همایش ملی لجستیک در فرماندهی حوادث

گزارش تصویری رویداد در حال آماده سازیست و بزودی اطلاع رسانی می گردد.

🆔 @Fire_Behaviorism
حریق و مدیریت حوادث.pdf
6.1 MB
🔴 گزارش برگزاری بزرگترین رویداد تخصصی کشور در حوزه "حریق و مدیریت حوادث"

دبیرخانه:
☎️ 02177680712-6
📲 09376296162
📲 09128351175

🆔 @Fire_Behaviorism
دست های تو، نشانه آخرین ثانیه های ناامیدی اند و لبخندت، آغاز زندگی و شروعی دوباره است.

دبیرخانه دایمی رفتارشناسی حریق

@Fire_Behaviorism
⭕️ مدیریت و ایمنی مواد شیمیایی و کالاهای خطرناک

⭕️ پیام / واتساپ:

09376296162

تلفن:
02177680712-6
The account of the user that owns this channel has been inactive for the last 11 months. If it remains inactive in the next 8 days, that account will self-destruct and this channel may no longer have an owner.
The account of the user that owns this channel has been inactive for the last 5 months. If it remains inactive in the next 28 days, that account will self-destruct and this channel may no longer have an owner.