دیـَؔٛٚؔـَ۪۪۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜؔٛٚؔو💖انـَ۪ٜ۪ٜ۪ؔٛٚؔـَؔٛٚؔھ وار
5 subscribers
7.16K photos
318 videos
69 files
46 links
@Nimavv : مدیریت

مرجع مطالب: عاشقونه فاز سنگین تیکه های خاص خیانت و...

تبلیغات🚫

لذت ببرید✌️
Download Telegram
🏝ﺭﻭﺯﯼ ﻣﺮﮒ ﺑﻪ ﺳﺮﺍﻍ ﻣﺮﺩﯼ ﺭﻓﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ: ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺭﻭﺯ ﺗﻮﺳﺖ. ﻣﺮﺩ ﮔﻔﺖ: ﺍﻣﺎ ﻣﻦ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻧﯿﺴﺘﻢ!

🏖ﻣﺮﮒ ﮔﻔﺖ: ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺍﺳﻢ ﺗﻮ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﻧﻔﺮ ﺩﺭ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ.
ﻣﺮﺩ ﮔﻔﺖ: ﺧب ﭘﺲ ﺑﯿﺎ ﺑﺸﯿﻦ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻗﻬﻮﻩﺍﯼ ﺑﺨﻮﺭﯾﻢ.
ﻣﺮﮒ ﮔﻔﺖ: "ﺣﺘﻤﺎ"
ﻣﺮﺩ ﺑﻪ ﻣﺮﮒ ﻗﻬﻮﻩ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻗﻬﻮﻩ ﺍﻭ ﭼﻨﺪ ﻗﺮﺹ ﺧﻮﺍﺏ ﺭﯾﺨﺖ!

🏖ﻣﺮﮒ ﻗﻬﻮﻩ ﺭﺍ ﺧﻮﺭﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺏ ﻋﻤﯿﻘﯽ ﻓﺮﻭ ﺭﻓﺖ.
ﻣﺮﺩ ﻟﯿﺴﺖ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺍﺳﻢ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﻭﻝ ﻟﯿﺴﺖ ﺣﺬﻑ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺁﺧﺮ ﻟﯿﺴﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ.

🏖ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﮒ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﺷﺪ ﮔﻔﺖ: ﺗﻮ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺑﻮﺩﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺗﻮ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﮐﺎﺭﻡ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺁﺧﺮ ﻟﯿﺴﺖ ﺁﻏﺎﺯ ﻣﯿﮑﻨﻢ.
🏖ﺑﻌﻀﯽ ﺍﺯ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺩﺭ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺗﻮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ، ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻘﺪﺭ ﺳﺨﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻼﺵ ﮐﻨﯽ، ﺍﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﮐﺮﺩ...

🎐ﮐﻼﻍ ﻭ ﻃﻮﻃﯽ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺯﺷﺖ ﺁﻓﺮﯾﺪﻩ ﺷﺪﻧﺪ. ﻃﻮﻃﯽ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺯﯾﺒﺎ ﺷﺪ ﺍﻣﺎ ﮐﻼﻍ ﺭﺍﺿﯽ ﺑﻮﺩ ﺑﻪ ﺭﺿﺎﯼ ﺧﺪﺍ، ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻃﻮﻃﯽ ﺩﺭ ﻗﻔﺲ ﺍﺳﺖ ﻭ ﮐﻼﻍ ﺁﺯﺍﺩ...

✔️ﭘﺸﺖ ﻫﺮ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺍﯼ ﺣﮑﻤﺘﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﻮﯼ!
ﭘﺲ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺧﺪﺍﯾﺖ ﻧﮕﻮ ﭼﺮﺍﺍﺍﺍ


‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎@divanevaar
اون چيه كه زنها ميدن مردها ميکنن؟
.
.
.
"دق"

اون چيه كه مردها ها ميدن زن ها ميخورن؟
.
.
.

"حرص"

اون چيه كه مردا در ميارن زن ها ميخورن؟
.
.
.

"پول"

اون چيه كه زن ها باز مي كنند مردها ميذارن توش؟
.
.
.

"حساب بانكي"

اون چيه كه زن ها میدن مرد ها ميخورن؟
.
.
.
"غذا"

اون چيه كه باعث شده تو با اشتياق اين مطلب رو بخوني؟
.
.
.

"ذهن منحرف"😂😂😂
@divanevaar@
* طنز روز *
هر چی دوست دارید
بخورید..بیاشامید.....بکشید....

‏خالق تردمیل
در ۵۴ سالگی در گذشت

مخترع ژیمیناستیک
در ۵۷ سالگی در گذشت

قهرمان بدنسازی دنیا
در ۴۱ سالگی در گذشت

حالا پائین رو
داشته باش

خالق کنتاکی
در ۹۴ سالگی در گذشت

خالق نوتلا
در ۸۸ سالگی در گذشت

خالق شاورما و کباب ترکی
در ۱۰۴ سالگی در گذشت

خالق و تولید کننده
سیگار وینستون
در ۱۰۲ سالگی در گذشت

خالق تریاک
در ۱۱۶ سالگی با زلزله درگذشت😬

خالق ویسکی هنسی
در ۹۸ سالگی درگذشت😬

خالق نون خامه ای و باقلوا هم که هنوز در قید حیاتن 😀

خود دانید....
@divanevaar
‏درسته دخترای امروز نمیتونن مثلِ مامانشون آشپزی کنن ولی خدایی از باباشون بهتر قلیون میکشن..💥😂

@divanevaar
به نامزدم گفتم ﺗﻮ ﭼﺮﺍ ﻣﺜﻪ ﺑﻘﯿﻪ دخترا ﺑﺎ یک ﺷﻤﺎﺭﻩ‌ی ﻧﺎﺷﻨﺎﺱ ﺯﻧﮓ ﻧﻤﯿﺰﻧﯽ ﻣﻨﻮ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﮐﻨﯽ؟
ﮔﻔﺖ:آﺧﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﻋﺸﻘﯽ ﻣﯽﺧﻮﺭﻡ!!
ﺗﻮ ﻋﻤﺮﻡ ﺟﻮﺍﺏ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩﻡ 😐
کصافط دایره شناختش از من خیلی وسیعه😂😂😂

@divanevaar
مخ زدن جدید:


خانم شما کرونا داری؟

ن چطور!

آخه نگات ک میکنم نفسم بن میاد😁
 @divanevaar
چهلِ شوم تلخ سياه
امروز چهلم است
مى گويند چهل شب و روز از رفتنت ميگذرد
اما نمى دانم چرا براى من سال و قرن است
چهل سده از رفتنت مى گذرد
وااااى كه چقدر سنگين بود
تا به امروز منتظرِ آمدنت هستم
باز به انتظارت مى نشينم چهل ها ساعت چهل ها روز و چهل ها شب ...
شايد كه باز بودن ات را لمس كنم
مگر نمى گويند پايان شب سيه سپيد است
مگر نمى گويند انتظار به پايان مى رسد حتما رسيده كه گفته اند
نگو آنهايى كه در تلاش آرام كردن قلبم هستند درست مى گويند و من اشتباه مى كنم
بگو بگو كه روزى مى رسد كه از سفرت باز آيى
شادِمان كنى دوباره بخندى صداى خنده هايت تا آسمانها برود و من نيز نگاه ات كنم
شيرينى زندگيم تو كه با رفتنت تلخش كردى سياه و كبود
باز آ.....مادرم
روله هايت تو را مى خواهند
خسته اند از نبودن ات
تاب ندارند
دروغ مى گويند كه حالشان خوب است
تو باور نكن
حال همگى ما بد است
بد از نبودن ات ....نديدن ات....
مادر جانم
جانِ جانانم فره دوست ديرم ....
اين رسم عاشقى نيست خاك بر سرم در عزاى رفتن ات بنشينم و زنده بمانم هنوز.....
@divanevar
یک پسر بچه با مادر وارد مغازه پسته فروشی شدن صاحب مغازه از بچه خوشش امده بهش گفت پسته بردار پسره برنداشت صاحب مغازه یه مشت پسته برداشت وداخل جیب پسره گذاشت وقتی رفتن بیرون مادره ازش پرسید چرا خودت برنداشتی گفت مامان مشت او از مشت من بزرگتره ...مادرش تبسمی کرد وبه پسره گفت تو لایق نماینده مجلس شدن هستی فرزند عزیزم .
فرزندانتان را اینگونه بار بیاورید 😄
@divanevaar@
یکشنبه تون
قشنگ و شاد🌹
دستهاتون پرگل
شادیاتون پاینده
زندگیتون عاشقانه🌹
و خنده ارزانی چشماتون
سلام و درود🌹
روزتون بخیر و شادی


     @divanevaar
🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴

*کوفه امروز التهاب محشر است*
*کوفه امروز کربلایی دیگر است*

*جبرئیل آوای غم سر داده است*
*در فلک شوری دگر افتاده است*

*تیر غصه بر دل زارم نشست*
*تیغ دشمن فرق مولایم شکست*

*ایام ضربت خوردن و شهادت مولی الموحدین، امام المتقین، امیرالمومنین علی (علیه السلام) را تسلیت عرض می‌کنم

🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴
@divanevaar
🔴از کجا بفهمیم بدن خودمون و بچه هامون چه ویتامینی کم داره؟ چی بخوریم خوب بشه؟

👈مو👉
🔻ریزش مو: کمبود ویتامین‌های B2، B5، بیوتین، روی و ویتامین D
🔻خشکی موها: کمبود ویتامین‌های A و E، امگا3، پروتئین، سلنیوم و بیوتین
🔻شوره زدن موها: کمبود سلنیوم، امگا3 و ویتامین A
👈چشم‌👉
🔻سیاهی و پف‌آلودگی زیر چشم: کمبود آب در بدن، عدم تحمل برخی مواد غذایی مانند لاکتوز لبنیات و حساسیت
🔻کاهش قدرت دید: کمبود ویتامین A
🔻قرمزی مداوم مویرگ‌های چشم: کمبود ویتامین C
🔻نزدیک‌بینی: کمبود ویتامین D
🔻پوسته‌ریزی در اطراف پلک: کمبود آهن
👈مغز و اعصاب👉
🔻افسردگی: کمبود ویتامینD، B1، B5 و بیوتین
🔻زوال عقل: کمبود ویتامین‌های B1، B3، B12، اسیدفولیک و امگا3
🔻زودرنجی: کمبود ویتامین‌های B1، B5 و B6
🔻بی‌خوابی: کمبود ویتامین‌های B3، B5، B6 و D
🔻سرگیجه: کمبود ویتامین‌های B2 و B6
👈دهان و دندان👉
🔻خونریزی لثه: کمبود ویتامین C و اسیدفولیک
🔻به هم چسبیدن دندان‌ها: کمبود ویتامین D و K
🔻گلو‌درد: کمبود ویتامین‌های B3، B12، اسیدفولیک و کلسیم
🔻آفت دهانی: کمبود ویتامین B2
🔻ضعیف شدن مینای دندان: کمبود ویتامین‌ A، K، D و کلسیم
🔻التهاب زبان: کمبود ویتامین‌های B2، B3 و اسیدفولیک
🔻کاهش حس چشایی: کمبود روی
👈پوست👉
🔻جوش‌های پشت بازو: کمبود ویتامین‌ A
🔻پوسته‌ریزی و خشکی پوست: کمبود ویتامین‌های A و E
🔻خونریزی بی‌علت از بینی: کمبود ویتامین‌ C
🔻کبودی مداوم پوست: کمبود ویتامین‌ C
🔻جوش زدن در دوران عادت ماهانه: کمبود ویتامین‌ B6
🔻التهاب پوست: کمبود ویتامین‌های B2، B3 و بیوتین
👈ناخن👉
🔻قاشقی شدن ناخن‌ها: کمبود ویتامین B12 و آهن
🔻ظهور خطوط سفید روی ناخن: کمبود کلسیم و روی
🔻پوسته‌ریزی اطراف ناخن: کمبود آهن و بیوتین
🔻شکنندگی ناخن‌ها: کمبود کلسیم و منیزیم
🔻چندشاخه‌‌شدن پوست اطراف ناخن: کمبود پروتئین
👈عضلات و مفاصل👉
🔻گرفتگی عضلانی: کمبود منیزیم و ویتامین‌های B1، B2 و B6
🔻انقباض ناگهانی ماهیچه‌ها: کمبود ویتامین‌های B1، B2، B3، B6، B9، D و منیزیم و کلسیم
🔻تورم مفاصل: کمبود ویتامین‌های B1، B6 و پروتئین
🔻قفل شدن ناگهانی مفاصل: کمبود منگنز
🔻پوکی استخوان: کمبود کلسیم و ویتامین D
🔻صدا دادن مفاصل: کمبود ویتامین‌های B5 وB12
🔴کدام ویتامین‌ها را از کدام منابع غذایی دریافت کنیم؟
✔️منابع ویتامین A: کره،خوراکیهای نارنجی و زرد مانند هویج و زردآلو
✔️منابع ویتامین B: تمام سبزیجات برگ سبز تیره، غلات و حبوبات
✔️منابع ویتامین B12: انواع گوشت‌ها، لبنیات و تخم‌مرغ
✔️منابع ویتامین C: پیاز، فلفل، مرکبات و گوجه‌فرنگی
✔️منابع ویتامین D: نور آفتاب، قارچ، تخم‌مرغ، ماهی‌های چرب و لبنیات غنی‌شده
✔️منابع کلسیم و ویتامین K: انواع لبنیات، کلم بروکلی و اسفناج
✔️منابع روی: انواع گوشت‌ها، حبوبات و غلات
✔️منابع منیزیم: انواع مغزها و دانه‌های خام، ماهی، حبوبات، ماست، موز و شکلات تلخ
✔️منابع منگنز: بادام، کدو تنبل، اسفناج، ماست، انجیر، موز و انگور
✔️منابع اسیدفولیک: سبزی‌های برگ سبز تیره، مرکبات، غلات سبوس‌دار و حبوبات
✔️منابع بیوتین: تخم‌مرغ، بادام، غلات سبوس‌دار، اسفناج، قارچ، شیر

اگه این مطلب واستون مفید بود واسه هم گروهاتون بفرستین 👌
@divanevaar
🌹یلدا چهار حرفه و یک دنیا معنی🌹
❤️ی: یاد هم بودن❤️
💚ل: لبریز ازمحبت بودن💚
❤️د: دوست داشتن همدیگر❤️
💚ا: آخرین روز پاییز💚
❤️ تقديم به همه اونايى❤️
🍏که نه دل کسى رو ميشکنن🍏
❤️نه دلى رو ميسوزونن❤️
💚روی گل شما به سرخی انار💚
🍉 زندگیتون به شیرینی هندوانه🍉
🥰خندتون مثل پسته🥰
💯و عمرتون به بلندی یلدا💯
ثانیه هاتون لبریز از آرامش
💚آخرین روزهای آذرمــــــــاه تون💚
❤️بهترین ها تقدیم تو باد بهترین
@divanevaar
تا چهل چهارسال قبل یعنی تا همین انقلاب، ایرانی‌ها در چهار شنبه سوری هیزم می سوزاندند و آتش بازی می کردند. مردم چیزهای کهنه را می سوزاندند تا نو بودن را جشن بگیرند دختر و پسر، مرد و زن در کوچه با هم جشن می گرفتند و از روی آتش می پریدند و چندتا پسر بچه هم دارت و فشفشه و ترقه های کوچک می زدند بعد از آن هم کوچکترها چادر سر می کردند و دم در خونه ها قاشق زنی می کردند و مردم به آنها آجیل و خوردنی می دادند.
پیش از انقلاب، این شور و هیجان اساساً سرشتی غیرسیاسی داشت و غالباً ویژه افراد کم سن و سال جامعه بود.
بزرگترها بیشتر، حواسشان به تعطیلات بود و کمی استراحت و تجدید قوا برای ورود به یک سال کاری دیگر.

اما با تغییر بزرگ و وقوع انقلاب ۵۷ و پیامدهای آن، ابتدا برای چند سالی عموم سنت‌های ملی اندکی کم‌رنگ شدند و در زمان جنگ هم اساساً مطرود و در برخی مواقع مشمول فراموشی عمدی و بازنشستگی اجباری گردیدند!
روندی که تا پایان جنگ و حتی تا چند سالی پس از آن هم کم و بیش ادامه داشت....
با آغاز دهه هفتاد و فاصله گرفتن از جنگ و فجایع آن، جامعه در هم کوبیده شده ایران، آرام آرام و دوباره با نوعی بازیابی خویش، همراه با یادآوری و بازگشت حافظه تاریخی مردم، در نبود طنین مرگبار بمبارانها و موشکها روبه‌رو شد.
کم‌کم سنتهای فراموش شده در توفان جنگ سر و کله‌شان در نهانخانه اذهان و بعد هم خانه‌ها پیدا شد و به آرامی راه به خیابانها گشود. همه سنت‌ها برپا شد بغیر از جشن چهارشنبه سوری.
در عرض ده سال، یک جشن معنوی شاد به یک آشوب بیمارگونه تبدیل شد و سور اهورا به سوز اهریمن رسید.

در یک جامعه هیچ چیز بدتر از آن نیست که قبح توحش و بی شعوری از بین برود و به امری طبیعی تبدیل شود. این چهار شنبه سوری نیست این یکی دیگر از مظاهر بدبختی و عقل باختگی ماست. عده ای که دم از ایرانی بودن می زنند این جشن را ترغیب به وحشی گری می‌کنند به امید سرنگونی نظام، عده ای دیگر جشن چهارشنبه سوری را میدان جنگی تلقی می‌کنند که می‌خواهند تسلیحات جنگی خود را امتحان کنند عده ای دیگر...

بیاییم با پایبندی به سنت‌های اصیل ایرانی، امسال آئین های مراسم چهارشنبه ‌سوری همانند قاشق‌زنی، بته افروزی، فالگوش ایستادن، و آب پاشیدن، شال انداختن، فال گرفتن و... را انجام دهیم و این فرهنگ و میراث بازمانده از نیاکان را از بین نبریم.
@divaanevar
سیزده تون بدر......
دشمناتون دربدر......
شادی هاتون صد برابر...
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
@divaanevar