💢 شازده فروش
27 subscribers
1.25K photos
55 videos
27 files
17 links
بيمه البرز نمايندگي محرابيان
Download Telegram
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
بعد از طرح موفقیت آمیز بیمه بازنشستگی شوکا ، طرح جدید بلوط جهت ارائه تسهیلات خرید بیمه های خرد تقدیم بیمه گذاران محترم می گردد.
شرکت بیمه آروین ماندگار البرز
09120202168
09186305505
بیمه البرز توانگر و ماندگار
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
شرکت بیمه آروین ماندگار البرز
تلفن : ۰۸۶۳۲۲۲۲۵۶۱ - ۰۳۱۵۷۷۷۳۷۵۷
همراه : ۰۹۱۲۰۲۰۲۱۶۸ - ۰۹۱۸۶۳۰۵۵۰۵
شرکت بیمه آروین ماندگار البرز
تلفن : ۰۸۶۳۲۲۲۲۵۶۱ - ۰۳۱۵۷۷۷۳۷۵۷
همراه :  ۰۹۱۲۰۲۰۲۱۶۸ - ۰۹۱۸۶۳۰۵۵۰۵
شرکت بیمه آروین ماندگار البرز
تلفن : ۰۸۶۳۲۲۲۲۵۶۱ - ۰۳۱۵۷۷۷۳۷۵۷
همراه :  ۰۹۱۲۰۲۰۲۱۶۸ - ۰۹۱۸۶۳۰۵۵۰۵
🔸️ بنام یزدان پاک

💥همان‌گونه که یک نقاش کارش را با کاغذی سفید شروع می‌کند، شما نیز باید کارتان را با ذهنی خالی از افکار اضافه و... شروع کنید تا بتوانید شاهکار خود را خلق کنید
دارن هاردی

🎄Shazdehforosh
⚪️ بنام یزدان پاک

آرزو نکن که کارها آسونتر شه؛ باور کن که خودت توانمند تر میشی.
یه هیزم شکن وقتی خسته میشه که تبرش کند میشه نه اینکه هیزمش زیاد شه؛ تبر ما انسانها باورهامونه ، نه آرزوهامون..

@Shazdehforosh
Shazdehforosh
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
شلر بیمه نامه حوادث انفرادی با مزایای متفاوت
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
شلر ، بیمه نامه حوادث ترافیکی ترکیبی از بیمه حوادث ، عمر و سرمایه گذاری است. شلر مکمل بیمه حوادث راننده شماست.
شرکت بیمه آروین ماندگار البرز
09186305505 _ 09120202168
[شازده فروش]
Channel photo updated