فروشگاه انلاین فرش کاشان
325 subscribers
618 photos
4 links
فروش فرش (انواع فرش 700 ، 1000 ، 1200 شانه )
تابلو فرش ماشینی (منظره و ایات قرانی )
تابلو فرش سفارشی چهره
فریز ، شگی ، گبه
به قیمت کارخانه فرش در کاشان خرید کنید
ارتباط با ما
@iranscarpetshop
09103261040
Download Telegram
💢فرش ماشینی پارلا زغالی
🔱نوع بافت: ۱۲۰۰ شانه
💯100%اکریلیک درجه یک
💶قیمت هرتخته در پی وی پرسش شود
@iranscarpetshop
09103261040
💢فرش ماشینی دنیز سرمه ای
🔱نوع بافت: ۷۰۰ شانه برجسته
💯100%اکریلیک درجه یک
💶قیمت هرتخته در پی وی پرسش شود
@iranscarpetshop
09103261040
💢فرش ماشینی افشان فیلی
🔱نوع بافت: ۷۰۰ شانه ساده
💯100%اکریلیک درجه یک
💶قیمت هرتخته در پی وی پرسش شود
@iranscarpetshop
09103261040
💢فرش ماشینی اساطیر فیلی
🔱نوع بافت: ۷۰۰ شانه ساده
💯100%اکریلیک درجه یک
💶قیمت هرتخته در پی وی پرسش شود
@iranscarpetshop
09103261040
💢فرش ماشینی هالیدی کرم
🔱نوع بافت: ۷۰۰ شانه ساده
💯100%اکریلیک درجه یک
💶قیمت هرتخته در پی وی پرسش شود
@iranscarpetshop
09103261040
💢فرش ماشینی هالیدی سرمه ای
🔱نوع بافت: ۷۰۰ شانه ساده
💯100%اکریلیک درجه یک
💶قیمت هرتخته در پی وی پرسش شود
@iranscarpetshop
09103261040
💢فرش ماشینی گرد ناردون کرم
🔱نوع بافت: ۷۰۰ شانه ساده
💯100%اکریلیک درجه یک
💶قیمت هرتخته در پی وی پرسش شود
@iranscarpetshop
09103261040
💢فرش ماشینی دنیا سرمه ای
🔱نوع بافت: ۱۰۰۰ شانه ساده
💯100%اکریلیک درجه یک
💶قیمت هرتخته در پی وی پرسش شود
@iranscarpetshop
09103261040
💢فرش ماشینی دینا فیلی
🔱نوع بافت: ۱۰۰۰ شانه ساده
💯100%اکریلیک درجه یک
💶قیمت هرتخته در پی وی پرسش شود
@iranscarpetshop
09103261040