بر بال احساس
87 subscribers
29 photos
249 videos
12 links
سروده های سیمین میرآفتاب

@siminmiraftab 👈 ارتباط با سراینده
Download Telegram
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#سه_گانی:

در ظلمت شام زندگی، هان!
هم سنگر ماهِ آسمان باش!
روشنگر راهِ دیگران باش!

#سیمین_میرآفتاب

۱۴۰۰/۱۱/۷
@siminmiraftab_3
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#سه_گانی:

شکّ نکن که این کویر تف زده
سبزه زار می شود؛
خاکمان پُراز بهار می شود.

#سیمین_میرآفتاب

۱۴۰۰/۱۱/۸
@siminmiraftab_3
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
#سه_گانی:

لیله ی قدرست و دوچشم جهان
بعدِ خداوند به دست علی ست؛
هردوجهان باده پَرست علی ست.

#سیمین_میرآفتاب

۴۰۰/۲/۱۶
@siminmiraftab_3

👇👇👇👇👇👇👇👇
@nemounehayesegani
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#سه_گانی:

در طور آغوشت پناهم ده!
ای وحی مُنزَل! با تعالیمت،
ترک گناهم ده!

#سیمین_میرآفتاب

۱۴۰۱/۲/۲
@siminmiraftab_3
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#سه_گانی:

شام"قدر" ست و غرق امّیدم؛
دامنت را حبیب! می گیرم؛
ذکر "امّن یُجیب" می گیرم.

#سیمین_میرآفتاب

۱۴۰۱/۲/۵
@siminmiraftab_3
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#سه_گانی:

هستم ازفرط تشنگی، بی تاب
روزه را باز می کنم با آب؛
وای! از تشنه کامی ات، ارباب!

#سیمین _میرآفتاب

@siminmiraftab_3
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
#سه_گانی:

مرغ باغ ملکوت!
راه داری به خدا؛
زین قفس پَر بگشا!

#سیمین_میرآفتاب

۱۴۰۱/۴/۱۴
@siminmiraftab_3
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
#سه_گانی:

روزه ام، امّا
تا بیاید ازسفر، آن یار،
می خورم هِی حسرت دیدار!

#سیمین_میرآفتاب

۱۴۰۲/۱/۳
@siminmiraftab_3
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
#سه_گانی:

می بویمت ای جانفزا عِطر!
از کوچه باغ بندگی ها؛
راهی شدی تا قلّه ی فطر.

#سیمین_میرآفتاب

۱۴۰۰/۲/۲۳
@siminmiraftab_3
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
#سه_گانی:

آبشار دل من
از بلندای زبانم جاری ست؛
عشق درآن ساری ست.

#سیمین_میرآفتاب

۱۴۰۱/۲/۲۱
@siminmiraftab_3
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
.
#سه‌گانی:

بر مدار عشق
زندگی بهار می شود؛
کارمان بدون عشق زار می شود!

#سیمین_میرآفتاب

۱۴۰۲/۸/۲۷
@siminmiraftab_3
.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#سه‌گانی‌:

قاصدک پیغام صلح آورده بود؛
باد امّا داشت با او قصد جنگ؛
داد از دل های سنگ!

#سیمین_میرآفتاب

۱۴۰۰/۱۱/۳۰
@siminmiraftab_3
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
.
#سه_گانی:

قُلدری می کنی نتانیاهو!
صبر ایرانیان به سر آمد؛
پاسخِ "ها"یتان به حقّ، شد "هو".

#سیمین_میرآفتاب

۱۴۰۳/۱/۲۶
@siminmiraftab_3

زنده و سرفراز باد جمهوری اسلامی ایران.
.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#سه_گانی:

در ظلمت شام زندگی، هان!
هم سنگر ماهِ آسمان باش!
روشنگر راهِ دیگران باش!

#سیمین_میرآفتاب

۱۴۰۰/۱۱/۷
@siminmiraftab_3