جامعه شناسی علامه (منتقل شد)
150 subscribers
1 photo
2 links
این کانال به آدرس زیر منتقل شد.
@Socionet
Download Telegram
شبکه جامعه‌شناسی علامه با تغییر نام به شبکه جامعه‌شناسی به آدرس @SocioNet منتقل شد.
اینجا به روز نمی‌شود.
🔆 اطلاعیه تغییر نام و آدرس

از این پس کانال جامعه‌شناسی علامه با عنوان جدید «شبکه جامعه‌شناسی» و با آدرس @SocioNet در دسترس خواهد بود.
آدرس صفحه اینستاگرام نیز به دلیل در دسترس نبودن آدرس فعلی، با یک حرف اضافه در دسترس قرار دارد؛ SocioNett

آدرس SocioNet برگرفته از ترکیب SOCIOlogy NETwork به معنای شبکه جامعه‌شناسی می‌باشد.


برنامه کانال به روال قبل و اما به‌روزتر و منظم‌تر ادامه خواهد داشت.

شبکه جامعه‌شناسی را به دوستان خود معرفی کنید.
@SocioNet
اگر با لینکی اینجا اومدید به جای Atu_Sociology عبارت Socionet بگذارید و مجدد چک کنید.
نتونستید یه پیام به ما بدید.
@Atu_Sociolog