ویجت پیش نمایش کانال تلگرام (خدمات غیر رسمی)

ویجت پیش نمایش کانال تلگرام

https://t.me/telegram یاchannel را وارد کنید
دریافت کد ویجت
html خالص و CSS ، آن را آسان تغییر دهید
ژنراتور پیوند و دکمه | Web Telegram Online