باشگاه شطرنج ذهن برتر
446 members
4.1K photos
493 videos
2.34K files
1.23K links
با مدیریت استاد رضا پاشانجاتی تنها داور بین المللی و مربی درجه 1 خراسان بزرگ.مشهد، امامت 10 ،ابتدا بلوار فرهنگ، پ 23
www.rook.ir zbchess.ir @pashanejatichess @zbchess 05136048054-09155080696
Download Telegram
to view and join the conversation
صد و پانزدهمین دوره مسابقات برق آسا آنلاین رایگان باشگاه شطرنج ذهن برتر

چهارشنبه 26 شهریور 1399
از ساعت 21 الی 22
با زمان 5 دقیقه و هر حرکت 2 ثانیه

https://lichess.org/tournament/vfsf4t5v

پنجاه و هفتمین دوره مسابقات بولت آنلاین رایگان باشگاه شطرنج ذهن برتر

چهارشنبه 26 شهریور 1399
از ساعت 22:15 الی 22:45
با زمان 1 دقیقه و هر حرکت 1 ثانیه

https://lichess.org/tournament/PxpByL0G

لینک عضویت در تیم باشگاه شطرنج ذهن برتر :

https://lichess.org/team/jr17b4Q9

لینک فیلم ( گیف ) آموزشی نحوه عضویت در تیم :

https://tttttt.me/zbchess/10266

در صورت هرگونه پرسش در خصوص این مسابقات با شماره 09155237639 تماس داشته باشید.

سلامت و پیروز باشید.

باشگاه شطرنج ذهن برتر
@zbchess
به نام خدا 🕊🕊
🕊🕊🕊
🕊🕊🕊🕊
🕊🕊🕊🕊🕊

نتیجه سی وهشتمین دوره مسابقات سریع آنلاین رایگان جدول c ویژه درجه داران زیر 1600باشگاه

شطرنج ذهن برتر🏆🕊

چهار شنبه 26شهریورماه

بازمان 10دقیقه وهر حرکت 2ثانیه پاداش

🌸🌸🌸🌸🌸🌸
🌸🌸🌸🌸

قهرمان 🏆 آقای آرمان اصغر پور با 16امتیاز

🍀
🍀🍀

مقام دوم 🥈 نوجوان خوش اتیه آقای کورش یزدانی با 14 امتیاز


🌺🌺🌺🌺🌺🌺
🌺🌺🌺🌺

مقام سوم 🥉 peyman_422 با 11 امتیاز

🌷🌷🌷🌷🌷🌷
🌷🌷🌷🌷


🌹🌹🌹🌹🌹🌹
🌹🌹🌹🌹

ممنون موفق وپیروز باشید.

وخدا نگه دار

تا مسابقه ای دیگر از مسابقات باشگاه

شطرنج ذهن برتر🏆

جدول و سایت مسابقه

https://lichess.org/tournament/GrJtkMtA
به نام خدا❄️🕊❄️🕊

💦💦💦💦💦💦💦
❄️❄️❄️❄️❄️
❄️❄️❄️❄️
❄️❄️❄️
نتیجه صدوپانزدهمین دوره
مسابقات جذاب وزیبای شطرنج برق آسای آنلاین رایگان

باشگاه ذهن برتر🏆🕊

بازمان 5دقیقه⌛️ و2 ثانیه
پاداش برای هر حرکت چهار شنبه شب 26شهریور با جمعی از نوجوانان؛ پیشکسوتان اساتیدوعلاقمندان مشتاق به
بازیهای انلاین از نقاط مختلف کشور🇮🇷

🕊🕊🕊🕊🕊
🕊🕊🕊🕊
🕊🕊🕊

قهرمان :🏆 آقای مجید افضل زاده با 28 امتیاز از فریمان

❄️❄️❄️❄️❄️
❄️❄️❄️❄️
❄️❄️❄️

مقام دوم: 🥈 آقای محمد علی فالیزکاران با 20 امتیاز از مشهد و تیم شهرداری مشهد

🦜🦜🦜🦜🦜
🦜🦜🦜🦜
🦜🦜🦜

مقام سوم: 🥉 آقای نقیبی با 16 امتیاز


🍒🍒🍒🍒🍒
🍒🍒🍒🍒
🍒🍒🍒
بانوی برتر مسابقات سرکار خانم ثنا باقر نسب با 6 امتیاز از مشهد وعضو باشگاه شطرنج ذهن برتر
🌹🌹🌹🌹🌹
🌹🌹🌹🌹
🌹🌹🌹
قهرمان پیشکسوتان .........

💦💦💦💦💦
💦💦💦💦
💦💦💦

ممنون و موفق باشید و خدا نگه دار
تامسابقه دیگر از مسابقات باشگاه ذهن برتر استاد پاشانجاتی🏆

جدول و وسایت مسابقه🕊

https://lichess.org/tournament/vfsf4t5v
به نام خدا🦋🕊🦋🕊

🦋🦋🦋🦋🦋🦋
🦋🦋🦋🦋🦋
🦋🦋🦋🦋

نتیجه پنجاه وهفتمین دوره
مسابقات جذاب وزیبای بولت آنلاین
رایگان باشگاه
ذهن برتر بازمان 1 دقیقه با 1 ثانیه
پاداش برای هرحرکت
چهار شنبه شب 26شهریورماه با
حضور جمعی از نوجوانان؛ پیشکسوتان
اساتیدوعلاقمندان مشتاق به
بازیهای انلاین
از نقاط مختلف کشور

🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋
🦋🦋🦋🦋🦋

قهرمان :🏆 آقای سید مهدیار قرشی با 16 امتیاز از مشهد وعضو باشگاه شطرنج فرزین

🦋🦋🦋🦋🦋🦋
🦋🦋🦋🦋

مقام دوم : 🥈 سرکار خانم ثنا باقر نسب با 12امتیاز از مشهد وعضو باشگاه شطرنج ذهن برتر

🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋
🦋🦋🦋🦋

مقام سوم : 🥉 آقای احمد علیم زاده با 10امتیاز

🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋
🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋
🦋🦋🦋🦋ممنون و موفق باشید و خدا نگه دار
تامسابقه دیگر از مسابقات باشگاه ذهن برتر استاد پاشانجاتی🏆

جدول و سایت مسابقه

https://lichess.org/tournament/PxpByL0G
مسابقات سریع آنلاین رایگان جدول ( C) ویژه درجه داران زیر 1600 ،باشگاه شطرنج ذهن برتر

مسابقه از شنبه 22 شهریور تا پنجشنبه 27 شهریور 1399
از ساعت 16 الی 17 هر روز به جز جمعه
با زمان 10 دقیقه و هر حرکت 2 ثانیه


این مسابقه فقط اعضا محترم باشگاه شطرنج ذهن برتر با درجه کمتر از 1600 امکان شرکت خواهند داشت و جهت شرکت بایستی ابتدا عضو تیم مسابقات باشگاه شوند و پس از تایید مدیر تیم می توانند روی لینک مسابقه هر روز ( که در تیم موجود است) رفته و وارد مسابقه شوند.

لینک عضویت در تیم باشگاه شطرنج ذهن برتر ( C):

https://lichess.org/team/zbchess-club

پس از انجام عضویت و‌تایید مدیر تیم بایستی ر‌وی لینک مسابقه هر روز که در تیم هست کلیک نمایید.

لینک روز یکشنبه 23 شهریور :

https://lichess.org/tournament/pp4bA9X2

لینک روز دوشنبه 24 شهریور :

https://lichess.org/tournament/NkuPLRXo

لینک روز سه شنبه 25 شهریور :

https://lichess.org/tournament/ZOAUcnvY

لینک روز چهارشنبه 26 شهریور :

https://lichess.org/tournament/GrJtkMtA

لینک روز پنجشنبه 27 شهریور :

https://lichess.org/tournament/RdLRhUAX

لینک فیلم ( گیف ) آموزشی نحوه عضویت در تیم :

https://tttttt.me/zbchess/10266

در صورت هرگونه پرسش در خصوص این مسابقات با شماره 09155237639 یا 05136048054 تماس داشته باشید.

سلامت و پیروز باشید.

باشگاه شطرنج ذهن برتر
@zbchess
به نام خدا 🕊🕊
🕊🕊🕊
🕊🕊🕊🕊
🕊🕊🕊🕊🕊

نتیجه سی و نهمین دوره مسابقات سریع آنلاین رایگان جدول c ویژه درجه داران زیر 1600باشگاه

شطرنج ذهن برتر🏆🕊

پنج شنبه 26شهریورماه

بازمان 10دقیقه وهر حرکت 2ثانیه پاداش

🌸🌸🌸🌸🌸🌸
🌸🌸🌸🌸

قهرمان 🏆 سرکار خانم فاطمه زهرا غزالی با 14 امتیاز

🍀
🍀🍀

مقام دوم 🥈 نوجوان خوش اتیه آقای کورش یزدانی با 12 امتیاز


🌺🌺🌺🌺🌺🌺
🌺🌺🌺🌺

مقام سوم 🥉 آقای حمید راستگو با 9 امتیاز

🌷🌷🌷🌷🌷🌷
🌷🌷🌷🌷


🌹🌹🌹🌹🌹🌹
🌹🌹🌹🌹

ممنون موفق وپیروز باشید.

وخدا نگه دار

تا مسابقه ای دیگر از مسابقات باشگاه

شطرنج ذهن برتر🏆

جدول و سایت مسابقه

https://lichess.org/tournament/RdLRhUAX
شطرنج موضوع برنامه ورزش خراسان در سیمای استان

با توجه به فعالیت های صورت گرفته خانواده شطرنج خراسان رضوی در تاریخ جمعه 28 شهریور 1399 برنامه ورزش خراسان رضوی به طور کامل به شطرنج استان خواهد پرداخت.
لازم به ذکر است مهمان ویژه برنامه ریاست هیات شطرنج استان خواهند بود و مصاحبه و گزارش های مختلفی از قهرمانان و مربیان شطرنج استان جهت این برنامه ضبط گردیده است.

همه از یک خانواده ایم.

برنامه ورزش خراسان رضوی تنها برنامه ورزشی سیمای خراسان رضوی است که جمعه ها از ساعت 21:30 الی 23 از شبکه استان پخش می گردد.

روابط عمومی هیات شطرنج خراسان رضوی
صعود تیم شطرنج دانش آموزان دختر زیر 15 سال خراسان رضوی به فینال مسابقات دانش آموزی کشور را به یکایک مسئولین آموزش و پرورش و انجمن شطرنج هیات دانش آموزی خراسان رضوی و اعضا محترم تیم و سرپرست و کادر برگزاری مسابقه تبریک و شادباش عرض می نماییم.

روابط عمومی هیات شطرنج خراسان رضوی
به نام خدا 🕊🕊
🕊🕊🕊
🕊🕊🕊🕊
🕊🕊🕊🕊🕊

نتیجه چهلمین دوره مسابقات سریع آنلاین رایگان جدول c ویژه درجه داران زیر 1600باشگاه

شطرنج ذهن برتر🏆🕊

یک شنبه 30شهریورماه

بازمان 10دقیقه وهر حرکت 2ثانیه پاداش

🌸🌸🌸🌸🌸🌸
🌸🌸🌸🌸

قهرمان 🏆 سرکار خانم عصمت مرادی با 12 امتیاز

🍀
🍀🍀

مقام دوم 🥈 نوجوان خوش اتیه آقای پارسا مسعودی با8 امتیاز


🌺🌺🌺🌺🌺🌺
🌺🌺🌺🌺

مقام سوم 🥉 آقای علی غزالی با8 امتیاز

🌷🌷🌷🌷🌷🌷
🌷🌷🌷🌷


🌹🌹🌹🌹🌹🌹
🌹🌹🌹🌹

ممنون موفق وپیروز باشید.

وخدا نگه دار

تا مسابقه ای دیگر از مسابقات باشگاه

شطرنج ذهن برتر🏆
صعود تیم شطرنج دانش آموزان دختر کمتر از 17 سال خراسان رضوی که در تاریخ یکشنبه 30 شهریور 1399 در مسابقات قهرمانی کشور که به صورت آنلاین برگزار می گردد رقم خورد را خدمت یکایک اعضا و تلاش
تیم خراسان رضوی،مسئولین محترم آموزش و پرورش و انجمن شطرنج خراسان رضوی و سرپرست و کادر برگزاری مسابقه تبریک و شادباش عرض می نماییم.

مرحله اول به روش سوئیسی در 11 دور برگزار می گردد.

روابط عمومی هیات شطرنج خراسان رضوی
به نام خدا❄️🕊❄️🕊

💦💦💦💦💦💦💦
❄️❄️❄️❄️❄️
❄️❄️❄️❄️
❄️❄️❄️
نتیجه صدوشانزدهمین دوره
مسابقات جذاب وزیبای شطرنج برق آسای آنلاین رایگان

باشگاه ذهن برتر🏆🕊

بازمان 5دقیقه⌛️ و2 ثانیه
پاداش برای هر حرکت یک شنبه شب 30شهریور با جمعی از نوجوانان؛ پیشکسوتان اساتیدوعلاقمندان مشتاق به
بازیهای انلاین از نقاط مختلف کشور🇮🇷

🕊🕊🕊🕊🕊
🕊🕊🕊🕊
🕊🕊🕊

قهرمان :🏆 سرکار خانم درسا صولتی از مشهد وعضو باشگاه شطرنج ذهن برتر

❄️❄️❄️❄️❄️
❄️❄️❄️❄️
❄️❄️❄️

مقام دوم: 🥈 سرکار خانم ثنا باقر نسب از مشهد وعضو باشگاه شطرنج ذهن برتر

🦜🦜🦜🦜🦜
🦜🦜🦜🦜
🦜🦜🦜

مقام سوم: 🥉 آقای محمد رضا فعال ازمشهد وعضو تیم شهرداری مشهد


🍒🍒🍒🍒🍒
🍒🍒🍒🍒
🍒🍒🍒
و پیشکسوت برتر این مسابقات اقای محمد علی فالیزکاران از مشهد وعضو تیم شهرداری مشهد
🌹🌹🌹🌹🌹
🌹🌹🌹🌹
🌹🌹🌹


💦💦💦💦💦
💦💦💦💦
💦💦💦

ممنون و موفق باشید و خدا نگه دار
تامسابقه دیگر از مسابقات باشگاه ذهن برتر استاد پاشانجاتی🏆
مسابقه پادشاه حل پازل شطرنج

این مسابقات برای ششمین سال، از امروز اول سپتامبر میلادی مصادف با سه شنبه یازدهم شهریورماه آغاز می شود. ممکن است شانس این را داشته باشید تا با استاد Mike Klein شطرنج بازی کنید و در این صورت بازی شما توسط مفسرین در تمام دنیا به صورت زنده گزارش خواهد شد.
اما ماجرای این چالش از این قرار است که در "مسابقه پادشاه حل پازل" ما می خواهیم ببینیم کدامیک از بچه ها در حل پازل بهتر است و به بچه ها این فرصت را می دهیم تا با استادMike Kleinبازی کنند.

داوطلبان رده سنی زیر 18 سال باید ابتدا حداقل 100 پازل را در طول یک ماه به درستی حل کنند تا در جدول مسابقات قرار بگیرند.
رده بندی نفرات در جدول دائما گزارش خواهد شد و نهایتا از بین شرکت کنندگان، یک نفر بطور تصادفی انتخاب خواهد شد تا با استاد Mike Klein یک بازی بلیتس داشته باشد( زمان این بازی 5 یا 10 و یا 15 دقیقه بسته به توافق طرفین و بدون زمان فیشر خواهد یود.)
استاد Mike Klein پس از پایان این بازی، آنرا تفسیر خواهد کرد و این ویدیو برای همیشه در قسمت ویدیو های سایت برای همگان در دسترس خواهد بود ؛ تا این کودک خوش شانس به شهرت جهانی دست یابد.
استاد Mike Klein در 6 سالگی و پس از کسب نخستین قهرمانی آمریکا
لطفا قوانین شرکت در مسابقه را به دقت تمام بخوانید . به یاد داشته باشید که با روحیه ورزشکاری در مسابقات حضور داشته باشید که پایه و اساس شطرنج همین است.
• مسابقات از امروز سه شنبه یازدهم شهریور ساعت 11:30 صبح به وقت تهران آغاز شده و به مدت 30 روز ادامه خواهد داشت.
• داوطلبان باید به باشگاه رسمی Chesskid ملحق شوند تا پازل هایی که حل می کنند، در جدول رده بندی لحاظ شود.
• برای شرکت در جدول قرعه کشی، باید 100 پازل صحیح طی 30 روز حل کرده باشید و حل تعداد بیشتر پازل در انتخاب شما هیچ مزیتی نخواهد داشت؛ هرچند موجب رشد و پیشرفت شما خواهد شد .
• فقط با یک اکانت در جدول حضور داشته باشید و بزرگسالان حق حضور در جدول را ندارند
• نام تمام شرک کنندگانی که 100 پازل و یا بیشتر طی 30 روز حل کنند در لیست برندگان درج خواهد شد
• از کلیه داوطلبان انتظار می رود که با حفظ روحیه ورزشکاری در مسابقات از کاهش ریتینگ پازل یا اعمال مشابه خودداری کنند.
جهت کسب اطلاعات بیشتر و شرکت رایگان با شماره 09358229059 سعید صالحی در تلگرام تماس بگیرید.
‏امروز روز جهانی یکی از ترسناک‌ترین نامها در دنیای پزشکی، آلزایمر است
در هر ۳ ثانیه ۱ نفر در جهان به آلزایمرمبتلا میشود!
۱ سال تشخیص زودتر ۵ سال معلولیت ناشی از آلزایمر را کاهش میدهد

برای جلوگیری از الزایمر در بزرگسالان حل کردن جدول و بازی شطرنج مناسب است
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
فایل کامل برنامه ورزش خراسان با موضوع شطرنج که در تاریخ 28 شهریور 1399 در سیمای خراسان

روابط عمومی هیات شطرنج خراسان رضوی
@khorasanchess
به نام خدا 🕊🕊
🕊🕊🕊
🕊🕊🕊🕊
🕊🕊🕊🕊🕊

نتیجه چهل ویکمین دوره مسابقات سریع آنلاین رایگان جدول c ویژه درجه داران زیر 1700باشگاه

شطرنج ذهن برتر🏆🕊

دو شنبه 31شهریورماه

بازمان 10دقیقه وهر حرکت 2ثانیه پاداش

🌸🌸🌸🌸🌸🌸
🌸🌸🌸🌸

قهرمان 🏆 آقای علی غزالی با 9 امتیاز

🍀
🍀🍀

مقام دوم 🥈 سرکار خانم درسا صولتی با 8 امتیاز


🌺🌺🌺🌺🌺🌺
🌺🌺🌺🌺

مقام سوم 🥉 سرکار خانم بتول کدخدا با 5 امتیاز

🌷🌷🌷🌷🌷🌷
🌷🌷🌷🌷
ومقام چهارم سرکار خانم مینو ترکمن با 5 امتیاز

🌹🌹🌹🌹🌹🌹
🌹🌹🌹🌹

ممنون موفق وپیروز باشید.

وخدا نگه دار

تا مسابقه ای دیگر از مسابقات باشگاه

شطرنج ذهن برتر🏆

https://lichess.org/tournament/Su7eNBeo