حوالی عشـــــــق🥀
14 subscribers
2.82K photos
26 videos
5 links
Text📝
Pic🎆
Music🎧🎶

Link: @theheartstring
Download Telegram
هیچ‌چیز زيباتر از لبخندی نیست که میان انبوه اشک‌ها تقلا می‌کند.
∞| @theheartstring
ببین شخصیت رو باید خودت بسازی ، کسی به آدم نمیده.
∞| @theheartstring
عشق یک دوستی ساده است که آتش گرفته باشد.

∞| @theheartstring
اَبـ∞ـدیت فـَقـط حـِسَـم بـه تُ
My Great Miracle ♡

♥️∞| @theheartstring
این اخرین زمستان قرن است..
و دیگر هیچ پاییزی و زمستانی
با پسوند هزارو سیصد تکرار نمیشود؛
این پایان یک داستان بلند است..
صد سال دیگر در آخرین زمستان قرن 1499
دیگر هیچکدام از ما نخواهیم بود
همه رفته ایم آنچنان فراموش شده ایم،
که انگار هیچوقت نبوده ایم..
باورش سخت است ولی حقیقت دارد
پس تا میتوانیم خوب باشیم و بهم خوبی کنیم♡

♥️∞| @theheartstring
نكنه زمين جهنمِ آدمایِ يه سياره ی ديگه ست؟!

∞| @theheartstring
بخشنده باش، درك كن، اما احمق نباش.

∞| @theheartstring
زندگى پيشنهاديه كه يكبار بيشتر بهت داده نميشه.
درست ازش استفاده كن.

∞| @theheartstring