ಉದ್ಯೋಗ ಕರ್ನಾಟಕ
58.4K subscribers
666 photos
666 links
ಎಲ್ಲಾ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ
Download Telegram
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳು

🔸ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ

🔸ಮಾಸಿಕ ವೇತನ ರೂ.70,000/-

ಆಸಕ್ತ ಮತ್ತು ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು

🔗 ಅರ್ಜಿ ಲಿಂಕ್
https://bit.ly/3FozmZz
ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಸಹಾಯಕ ಹುದ್ದೆಗಳು

🔸ಮಾಸಿಕ ವೇತನ - ರೂ.18,000/-

🔸ಆಸಕ್ತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಇಂದೇ ಕೊನೆಯ ದಿನವಾಗಿದೆ

🔗 ಅರ್ಜಿ ಲಿಂಕ್
https://bit.ly/3FozmZz
ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ಹೊಸ ನೇಮಕಾತಿ
10ನೇ 12ನೇ ಪಾಸ್ ಆದವರಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಇದೆ.

🔸ಸಂಬಳ - ರೂ.18,000/- 81,000/-

🔸ಆಸಕ್ತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಇಂದೇ ಕೊನೆಯ ದಿನವಾಗಿದೆ

🔗 ಅರ್ಜಿ ಲಿಂಕ್
https://bit.ly/3FozmZz
10ನೇ ಐಟಿಐ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಆದವರಿಗೆ

🔸ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.

🔸ಮಾಸಿಕ ವೇತನ: ರೂ.21,700/-

🔸ಆಸಕ್ತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಇಂದೇ ಕೊನೆಯ ದಿನವಾಗಿದೆ

ಅರ್ಜಿ ಲಿಂಕ್
https://bit.ly/3DX4LBf
ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟರ್ ಹುದ್ದೆಗಳು

🔸ಹೊಸ ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ

🔸 ಮಾಸಿಕ ವೇತನ, ರೂ.18,000/-

🔸ಆಸಕ್ತರು ತಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಇಂದೇ ಕೊನೆಯ ದಿನವಾಗಿದೆ

ಅರ್ಜಿ ಲಿಂಕ್
https://bit.ly/3DX4LBf
ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೇಮಕಾತಿ

🔸ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ

🔸ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ

ಆಸಕ್ತರು ತಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಇಂದೇ ಕೊನೆಯ ದಿನವಾಗಿದೆ

🔗 ಅರ್ಜಿ ಲಿಂಕ್
https://bit.ly/3FozmZz
ಜೂನಿಯರ್ ಅಸಿಸ್ಟಂಟ್ ಹುದ್ದೆಗಳು

🔸ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ಹಾಗೂ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ.

🔸ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು

🔗 ಅರ್ಜಿ ಲಿಂಕ್
https://bit.ly/3FozmZz
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರೈಲ್ವೇ ನೇಮಕಾತಿ 2022

🔸ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ

🔸ಆಸಕ್ತ ಮತ್ತು ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು

🔗 ಅರ್ಜಿ ಲಿಂಕ್
https://bit.ly/3FozmZz
10ನೇ ತರಗತಿ ಪಾಸ್ ಆದವರಿಗೆ

1671 ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳು

ಕೇಂದ್ರ ಗುಪ್ತಚರ ಇಲಾಖೆಯ ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ 2022

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಇಂದೇ ಕೊನೆಯ ದಿನವಾಗಿದೆ

ಅರ್ಜಿ ಲಿಂಕ್
https://bit.ly/3OB5Ju6
🔸ಲೋವರ್ ಡಿವಿಷನ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ

🔸ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳ: ರೂ.29,200/- ಸಂಬಳ

🔸ಆಸಕ್ತ ಮತ್ತು ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಇಂದೇ ಕೊನೆಯ ದಿನವಾಗಿದೆ

🔗 ಅರ್ಜಿ ಲಿಂಕ್
https://bit.ly/3FozmZz
SSLC ಪಾಸಾದವರಿಗೆ

🔸ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ

🔸ಆಸಕ್ತ ಮತ್ತು ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು

🔗 ಅರ್ಜಿ ಲಿಂಕ್
https://bit.ly/3FozmZz
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ನೇಮಕಾತಿ 2022

🔸ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ನಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

🔸 ಸಂಬಳ : ರೂ.24,0000

🔸 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು

🔗 ಅರ್ಜಿ ಲಿಂಕ್
https://bit.ly/3FozmZz
ಭರ್ಜರಿ ನೇಮಕಾತಿ 2022

🔸SSLC ಪಾಸಾದವರಿಗೆ ಹೊಸ ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

🔸 1500 ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆಸಕ್ತ ಮತ್ತು ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು

🔗 ಅರ್ಜಿ ಲಿಂಕ್
https://bit.ly/3FozmZz
ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ನೇಮಕಾತಿ 2022

🔸ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ನಗರಸಭೆ ಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಅಗತ್ಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ,

ಆಸಕ್ತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಇಂದೇ ಕೊನೆಯ ದಿನವಾಗಿದೆ

🔗 ಅರ್ಜಿ ಲಿಂಕ್
https://bit.ly/3FozmZz
ರೈಲ್ವೇ ಇಲಾಖೆ ನೇಮಕಾತಿ 2022

🔸ಗೂಡ್ಸ್ ಗಾರ್ಡ್, ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ

🔸ವೇತನ ರೂ.60,000/-

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಇಂದೇ ಕೊನೆಯ ದಿನವಾಗಿದೆ

🔗 ಅರ್ಜಿ ಲಿಂಕ್
https://bit.ly/3FozmZz
ಬೃಹತ್ ನೇಮಕಾತಿ 2022

🔸10ನೇ ಪಾಸ್ ಆದವರಿಗೆ 45,285 ಹುದ್ದೆಗಳು

🔸ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

🔸 ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಾಳೆ ಕೊನೆಯ ದಿನವಾಗಿದೆ

🔗 ಅರ್ಜಿ ಲಿಂಕ್
https://bit.ly/3FozmZz
ಕ್ಲರ್ಕ್ ಹಾಗೂ ಪಿಯುನ್ ಹುದ್ದೆಗಳು

🔸ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳ: ರೂ.31,000/-

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಾಳೆ ಕೊನೆಯ ದಿನವಾಗಿದೆ

ಆಸಕ್ತ ಮತ್ತು ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು

🔗 ಅರ್ಜಿ ಲಿಂಕ್
https://bit.ly/3FozmZz
ಜೆಸ್ಕಾಂ ನೇಮಕಾತಿ 2022

🔸ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಇರುವ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.

🔸ಪರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

🔸ಆಸಕ್ತ ಮತ್ತು ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು

🔗 ಅರ್ಜಿ ಲಿಂಕ್
https://bit.ly/3FozmZz
ಬೃಹತ್ ನೇಮಕಾತಿ 2022

ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ನೇಮಕಾತಿ 2022

🔸3484 ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ

🔸SSLC ಪಾಸಾದವಾರಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಇಂದೇ ಕೊನೆಯ ದಿನ

🔗 ಅರ್ಜಿ ಲಿಂಕ್
https://bit.ly/3FozmZz
ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳು

🔸ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳ: ರೂ.28,950/-

🔸ಆಸಕ್ತ ಮತ್ತು ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಇಂದೇ ಕೊನೆಯ ದಿನವಾಗಿದೆ

🔗 ಅರ್ಜಿ ಲಿಂಕ್
https://bit.ly/3FozmZz