اسطنزآپ
595 subscribers
4 videos
انتقادات و پيشنهادات :
@standup_admin
Download Telegram
Channel created
کانال اسنطنزآپ در راستای معرفی کمدین‌های جوان و‌ مستعد در مدیوم استندآپ کمدی، در فضای نِت، کلیپ‌های مرتبط با موضوعات اجتماعی تولید می‌کند.

این کانال متعلق به موسسه فرهنگی آرمان‌مدیا است.

@stanzup
@armanmedia1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
دختری که برای اولین بار به پیاده‌روی اربعین رفت🙈☺️

از سری کلیپ های اسطنزآپ
@stanzup
@armanmedia1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
زلزله اومد ... خدایا غلط کردم! دیگه از این کارا نمی‌کنم
😭 😱 😝

از سری کلیپ‌های اسطنزآپ
#اسطنزآپ

@armanmedia1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
وقتی دخترا می خوان از استاد نمره بگیرن!🙈😬😂

از سری کلیپ‌های اسطنزآپ
#اسطنزآپ

@stanzup
@armanmedia1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
یلدا، کریسمس و زلزله ... خدایا بسه دیگه! ما خسته شدیم
😂 😝 🙄

از سری کلیپ‌های اسطنزآپ
#اسطنزآپ

@stanzup
@armanmedia1