مسابقه کودک رشت
52 subscribers
8.88K photos
721 links
جهت شرکت درمسابقه، عکس کودک خود را به ربات تلگرام زیر بفرستید
👇
@rashtibaby_bot
👆
ملاک برنده شدن عکس میزان بازدید است
شما باید با پخش عکس کودک خود در گروه ها و ارسال به اطرافیانتان، بازدیدتان را بالا ببرید
Download Telegram
to view and join the conversation
مسابقه کودک رشت
کد:17758
🌺محمد مهدی میرزایی🌺

🏆جوايز:

💰نفرات اول تا پنجاه:100.000 تومان
💰نفرات پنجاه و يک تا دويست:50.000 تومان

شرکت در مسابقه👇
💝 @RashtiBaby 💝
مسابقه کودک رشت
کد:17759
🌺محمد مهدی میرزایی🌺

🏆جوايز:

💰نفرات اول تا پنجاه:100.000 تومان
💰نفرات پنجاه و يک تا دويست:50.000 تومان

شرکت در مسابقه👇
💝 @RashtiBaby 💝
مسابقه کودک رشت
کد:11182
🌺سید یاسین بابایی🌺

🏆جوايز:

💰نفرات اول تا پنجاه:100.000 تومان
💰نفرات پنجاه و يک تا دويست:50.000 تومان

شرکت در مسابقه👇
💝 @RashtiBaby 💝
مسابقه کودک رشت
کد:17754
🌺ایلیاعیوضی🌺

🏆جوايز:

💰نفرات اول تا پنجاه:100.000 تومان
💰نفرات پنجاه و يک تا دويست:50.000 تومان

شرکت در مسابقه👇
💝 @RashtiBaby 💝
مسابقه کودک رشت
کد:17766
🌺محمدمهدي صادقي نيا🌺

🏆جوايز:

💰نفرات اول تا پنجاه:100.000 تومان
💰نفرات پنجاه و يک تا دويست:50.000 تومان

شرکت در مسابقه👇
💝 @RashtiBaby 💝
مسابقه کودک رشت
کد:17768
🌺ابوالفضل سالاری🌺

🏆جوايز:

💰نفرات اول تا پنجاه:100.000 تومان
💰نفرات پنجاه و يک تا دويست:50.000 تومان

شرکت در مسابقه👇
💝 @RashtiBaby 💝
مسابقه کودک رشت
کد:17770
🌺مبینا یزدانی🌺

🏆جوايز:

💰نفرات اول تا پنجاه:100.000 تومان
💰نفرات پنجاه و يک تا دويست:50.000 تومان

شرکت در مسابقه👇
💝 @RashtiBaby 💝
مسابقه کودک رشت
کد:17771
🌺یاسمین🌺

🏆جوايز:

💰نفرات اول تا پنجاه:100.000 تومان
💰نفرات پنجاه و يک تا دويست:50.000 تومان

شرکت در مسابقه👇
💝 @RashtiBaby 💝
مسابقه کودک رشت
کد:17773
🌺احسان کاریزی🌺

🏆جوايز:

💰نفرات اول تا پنجاه:100.000 تومان
💰نفرات پنجاه و يک تا دويست:50.000 تومان

شرکت در مسابقه👇
💝 @RashtiBaby 💝
مسابقه کودک رشت
کد:14279
🌺رامبد برمکی🌺

🏆جوايز:

💰نفرات اول تا پنجاه:100.000 تومان
💰نفرات پنجاه و يک تا دويست:50.000 تومان

شرکت در مسابقه👇
💝 @RashtiBaby 💝
مسابقه کودک رشت
کد:17775
🌺نادیا سرباز🌺

🏆جوايز:

💰نفرات اول تا پنجاه:100.000 تومان
💰نفرات پنجاه و يک تا دويست:50.000 تومان

شرکت در مسابقه👇
💝 @RashtiBaby 💝
مسابقه کودک رشت
کد:17778
🌺آرمان زروندی🌺

🏆جوايز:

💰نفرات اول تا پنجاه:100.000 تومان
💰نفرات پنجاه و يک تا دويست:50.000 تومان

شرکت در مسابقه👇
💝 @RashtiBaby 💝
توجه کنيد:
براي برنده شدن، بايد عکس هاي کودکان خود را از کانال ما،با لمس دکمه فلش جلوي عکس خودتان، به گروه ها يا دوستان و آشنا هايتان بفرستيد تا بازديد عکستان بالا برود
ميزان بازديد هر عکس در زير آن درج شده است
جهت شرکت در مسابقه عکس کودک خود را به شناسه زير بفرستيد
@rashtibaby_bot
مسابقه کودک رشت
کد:17780
🌺سارینا سیف الهی🌺

🏆جوايز:

💰نفرات اول تا پنجاه:100.000 تومان
💰نفرات پنجاه و يک تا دويست:50.000 تومان

شرکت در مسابقه👇
💝 @RashtiBaby 💝
مسابقه کودک رشت
کد:17781
🌺فرهاد جهانگیری🌺

🏆جوايز:

💰نفرات اول تا پنجاه:100.000 تومان
💰نفرات پنجاه و يک تا دويست:50.000 تومان

شرکت در مسابقه👇
💝 @RashtiBaby 💝
مسابقه کودک رشت
کد:17783
🌺ثنا اسدی🌺

🏆جوايز:

💰نفرات اول تا پنجاه:100.000 تومان
💰نفرات پنجاه و يک تا دويست:50.000 تومان

شرکت در مسابقه👇
💝 @RashtiBaby 💝
مسابقه کودک رشت
کد:17784
🌺نفس رستمی🌺

🏆جوايز:

💰نفرات اول تا پنجاه:100.000 تومان
💰نفرات پنجاه و يک تا دويست:50.000 تومان

شرکت در مسابقه👇
💝 @RashtiBaby 💝
مسابقه کودک رشت
کد:17785
🌺نفس رستمی🌺

🏆جوايز:

💰نفرات اول تا پنجاه:100.000 تومان
💰نفرات پنجاه و يک تا دويست:50.000 تومان

شرکت در مسابقه👇
💝 @RashtiBaby 💝
مسابقه کودک رشت
کد:17786
🌺ملیکاوملیساجودتی🌺

🏆جوايز:

💰نفرات اول تا پنجاه:100.000 تومان
💰نفرات پنجاه و يک تا دويست:50.000 تومان

شرکت در مسابقه👇
💝 @RashtiBaby 💝