سفارش انواع میخک
30 subscribers
296 photos
1 video
سفارش انواع میخک
ای دی حهت سفارش
@Nazanin7411
Download Telegram
to view and join the conversation
سفارشات خانم پارسایی عزیز از شیرازای دی جهت سفارش👇👇

@nazanin7411
سفارش خانم خوش نیت از بروجن

ای دی جهت سفارش👇👇

@nazanin7411
سفارش خانم رسولی از یاسوج تحویل حضوری

ای دی جهت سفارش👇👇

@nazanin7411
سفارش خانم رسولی عزیز از سی سخت

ای دی جهت سفارش👇👇

@nazanin7411
سفارش خانم زمانی عزیز از یاسوج

ای دی جهت سفارش👇👇

@nazanin7411
دومین سفارش خانم زمانی عزیز از یاسوج.تحویل حضوری.مبارکشون باشه😍😍

ای دی جهت سفارش👇👇

@nazanin7411
بیعانه خانم دهقان عزیز از شیراز
سفارش خانم بهشت از یاسوج.مبارکشون باشه😍😍

ای دی جهت سفارش👇👇

@nazanin7411
بیعانه خانم دانیالی عزیز از لردگان جهت سفارش میخک😍
دوست عزیزی که لطف کردن و عکسی برامون ارسال کردن.مرسی از لطفتون😘
بیعانه خانم روانپیکر عزیز از گچسااران
سفارش خانم روانپیکر عزیز از گچساران.مبارکشون باشه😍😍

ای دی جهت سفارش👇👇

@nazanin7411
سفارش خانم دهقان عزیز از شیراز مبارکشون باشه😍😍

ای دی جهت سفارش👇👇

@nazanin7411
دومین سفارش خانم علیپور عزیز از یاسوج.مبارکشون باشه😍😍

ای دی جهت سفارش👇👇

@nazanin7411
سفارش خانم دانیالی عزیز از لردگان.مبارکشون باشه😍😍

ای دی جهت سفارش👇👇

@nazanin7411

ادرس کانال👇👇

@mikhaknaz
سفارش خانمی قاسمی عزیز از یاسوج.مبارکشون باشه😍
ای دی جهت سفارش👇👇

@nazanin7411
سفارش خانم قاسمی عزیز از یاسوج.مباکشون باشه😍

ای دی جهت سفارش👇👇

@nazanin7411
سفارش خانم قاسمی عزیز از یاسوج

ای دی جهت سفارش👇👇
@nazanin7411
سفارش خانم رسولی عزیز از یاسوج.مبارکشون بااشه😍

ای دی جهت سفارش👇👇

@nazanin7411