پستو نيوز Pasto News
109K subscribers
26.5K photos
6.93K videos
4 files
1.67K links
#پستو_نیوز یک رسانه نیست ، یک #رسانا است
کانال رسمی اخبار "راديو پستو" در تلگرام

کانال ری‌استارت:
@semahos

کانال شب بخیر ایران:
@semohos1

www.youtube.com/HosseiniTV
Download Telegram
کنترل روم قسمت سوم - باتلاق !
استارت معماری جدید جهان در ۲۵ دسامبر ۲۰۱۹
-چگونه نقشهٔ #گلوبالیست‌ها نقش برآب شد؟
#فرشگرد‌ دینش چیست و چرا آمد و چگونه رفت؟
✔️راز جلسه مهم و پنهانی دموکرات‌های آمریکا
آیا ترامپ دوباره رئیس جمهور خواهد شد؟

اعتراف (بدل) #خامنه‌ای به اهمیت عرفان و تصوف برای جلوگیری از تجزیهٔ ایران و فرقش با خامنه ای

🔴برای دیدن برنامه اینجا را فشار بده👇

https://youtu.be/68z91S5a5Y0

کدام جلسه #مهم پیش روی ج.اسلامی.ا است که توسط #پرزیدنت‌پوتین برقرار شده است

جایگاه چین در نقشهٔ جدید آینده جهان
✔️دلیل دوستی اخیر #عربستان و ایران

آیا لیدر #ری‌استارت به سازمان‌های #امنیتی آمریکا وصل است؟

چرا #رضاپهلوی همان #گردابی_بود که #لیدر_ری‌استارت آنرا برای نابودی بقیه ، تولید کرد؟
@pastonews
#همه‌چیزدرکنترل‌ری‌استارت‌است
#نقشه‌خاورمیانه‌را‌ری‌استارت‌کشیده‌است
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔴چرا #اصلاحطلبان گوه زیادی میخورند؟
چون این عربستان … اون عربستان نیست !

برنامه جدید -۱۸ فروردین - ۷ اپریل
کنترل روم قسمت سوم - باتلاق !
استارت معماری جدید جهان در ۲۵ دسامبر ۲۰۱۹
-چگونه نقشهٔ #گلوبالیست‌ها نقش برآب شد؟
#فرشگرد‌ دینش چیست و چرا آمد و چگونه رفت؟
✔️راز جلسه مهم و پنهانی دموکرات‌های آمریکا
آیا ترامپ دوباره رئیس جمهور خواهد شد؟

اعتراف (بدل) #خامنه‌ای به اهمیت عرفان و تصوف برای جلوگیری از تجزیهٔ ایران و فرقش با خامنه ای

🔴برای دیدن برنامه اینجا را فشار بده👇

https://youtu.be/68z91S5a5Y0

کدام جلسه #مهم پیش روی ج.اسلامی.ا است که توسط #پرزیدنت‌پوتین برقرار شده است

جایگاه چین در نقشهٔ جدید آینده جهان
✔️دلیل دوستی اخیر #عربستان و ایران

آیا لیدر #ری‌استارت به سازمان‌های #امنیتی آمریکا وصل است؟

چرا #رضاپهلوی همان #گردابی_بود که #لیدر_ری‌استارت آنرا برای نابودی بقیه ، تولید کرد؟
@pastonews
#همه‌چیزدرکنترل‌ری‌استارت‌است
#نقشه‌خاورمیانه‌را‌ری‌استارت‌کشیده‌است
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔴چرا #اصلاحطلبان گوه زیادی میخورند؟
چون این #عربستان … اون عربستان نیست!

برنامه جدید -۱۸ فروردین - ۷ اپریل
کنترل روم قسمت سوم - باتلاق !
استارت معماری جدید جهان در ۲۵ دسامبر ۲۰۱۹
-چگونه نقشهٔ #گلوبالیست‌ها نقش برآب شد؟
#فرشگرد‌ دینش چیست و چرا آمد و چگونه رفت؟
✔️راز جلسه مهم و پنهانی دموکرات‌های آمریکا
آیا ترامپ دوباره رئیس جمهور خواهد شد؟

اعتراف (بدل) #خامنه‌ای به اهمیت عرفان و تصوف برای جلوگیری از تجزیهٔ ایران و فرقش با خامنه ای

🔴برای دیدن برنامه اینجا را فشار بده👇

https://youtu.be/68z91S5a5Y0

کدام جلسه #مهم پیش روی ج.اسلامی.ا است که توسط #پرزیدنت‌پوتین برقرار شده است

جایگاه چین در نقشهٔ جدید آینده جهان
✔️دلیل دوستی اخیر #عربستان و ایران

آیا لیدر #ری‌استارت به سازمان‌های #امنیتی آمریکا وصل است؟

چرا #رضاپهلوی همان #گردابی_بود که #لیدر_ری‌استارت آنرا برای نابودی بقیه ، تولید کرد؟
@pastonews
#همه‌چیزدرکنترل‌ری‌استارت‌است
#نقشه‌خاورمیانه‌را‌ری‌استارت‌کشیده‌است
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#حرامزاده‌های_هولوکاست به دیدار #رضا_پهلوی میروند و حلال زاده‌های اسرائیل منتظر ری‌استارت‌اند!

سفررضا‌پهلوی برای گرامیداشت‌هولوکاست به‌اسرائیل

#هیتلر و #رضا_شاه و متحدانش …به صدها هزار یهودی تجاوز کردند و میلیونها یهودی را کشتند !…
حالا بعضی از اسرائیلی ها که احتمالأ حرامزاده های آن دوران اند با رضا پهلوی در اسرائیل دیدار میکنند🫏😊

✔️ باید دید که چه کسانی، رضا را میبینند و چرا
@pastonews
#روی_تخته‌سیاه_ری‌استارت_اسمت‌را_ننویس
#از‌بخت‌النصر_تا‌کوروش_تا_ظهور‌ری‌استارت
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔴 توییت خوان 😂😂
نظرات ری استارتیها !

البته #رضا_پهلوی ، سه ماهه کارش تمومه و پستو نیوز مطالب با مزه را بازنشر میکند
@pastonews
#گوساله_سامری
🔴 نظر یک ری استارتی سیاستمدار :

#بی_بی جان!…. عسلکم…زور نزن !
اینکه تازه با #رضا‌پهلوی نشستی ، به ‌والله..
حتی اگر باهاش بخوابی هم !…شاه نمیشه

رضا‌ #گردابی‌بود که ری‌استارت تولید‌ کرد

😂یاد #شاهین_اهل‌نجف افتادم که گفت:
به #روح_پدرم ، دوبار استیج من لرزید …

یه بار وقتی رضا پهلوی رو آوردم بالا
و
یه بار وقتی که شلوارم رو کشیدم پائین
@pastonews
#شاهین_نجفی #رضاپهلوی #نتانیاهو
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔴 😂رفتن رضا پهلوی به #اسرائیل
« فقط به نفع اپوزیسیون ری استارت بود»

#مهره‌هایی‌که‌همه‌خر‌‌خودمون‌اند

@pastonews
✔️بزودی خواهیم گفت…ری‌استارتیهای‌عزیز

به #تخریب‌رضا و #تحریک‌بی‌بی ادامه دهید

علت حرامزاده بودن بعضی اسرائیلی ها و موضوع هیتلر و رضا شاه را با هشتگهای خودشون ، بزنید!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
برنامه ای برای غیر ری استارتیها و اون بیست نفر !
دو اصل و یک #کتاب برای #فهمیدن پایان جهان

🔴برای دیدن برنامه اینجا رو فشار بده

https://youtu.be/2mXpYgFaUq8

ملاک اصلی در هر دینی چیست؟
تاریخ دقیق پایان جهان!
آب شیرین، آب شور
این بیست نفر!!
ویژگی‌های دجال
طبق پیش‌بینی‌ها، چرا مردم به دنبال #خر‌دجال حرکت می‌کنند؟!
اسرار گرمایش زمین ‌و کم آبی !
راز اعداد در فضای هرمی
چه کسی پایان جهان را استارت خواهد زد؟

راه هفتاد سوم #حافظ و فرق آن با تمام جهان
#فرماسونری - #ابوریحان‌بیرونی #پادشاه
@pastonews
#همه‌چیزدرکنترل‌ری‌استارت‌است
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
✔️عکس را هم ببین 😊
لیدر ری استارت، سیاست را تدریس میکند

این برنامهٔ ویدیویی برای غیر ری استارتیها
و اون بیست نفر میباشد !

دو اصل و یک #کتاب برای #فهمیدن پایان جهان

🔴برای دیدن #برنامه اینجا رو فشار بده👇

https://youtu.be/2mXpYgFaUq8

ملاک اصلی در هر دینی چیست؟
تاریخ دقیق پایان جهان!
آب شیرین، آب شور
این بیست نفر!!
ویژگی‌های دجال
طبق پیش‌بینی‌ها، چرا مردم به دنبال #خر‌دجال حرکت می‌کنند؟!
اسرار گرمایش زمین ‌و کم آبی !
راز اعداد در فضای هرمی
چه کسی پایان جهان را استارت خواهد زد؟

راه هفتاد سوم #حافظ و فرق آن با تمام جهان
#فرماسونری - #ابوریحان‌بیرونی #پادشاه
@pastonews
#همه‌چیزدرکنترل‌ری‌استارت‌است
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🔴 این ویدیو بشدت در #یوتیوب ، #اینستاگرام و صفحات مجازی در حال پخش و دست به دست شدن است

در این ویدیو یک ستوان ارتش اسراری از #فرح_دیبا و #هاشمی_رفسنجانی را فاش میکند و می‌گوید باید خاتواده هاشمی و #خاتمی و جاسوسان و عاملین #جنگ ایران و عراق ، بسرعت دستگیر شوند

#پستو_نیوز اطلاعاتی ندارد و هنوز معلوم نیست که این درجه دار ارتش دستگیر شده و یا اعتراف اجباری او از رسانه های داخلی پخش شود

@pastonews
#همه‌چیزدرکنترل‌ری‌استارت‌است
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔴 خلاصه دموکراتهای امریکا چون دیدن دارن نابود میشن ، مجبور شدند تا دست به دامن یک آدم درست و حسابی بشن 😊

✔️البته بعضی از دموکراتها میترسن تا او را حمایت کنند چون میگن نکنه در لحظهٔ آخر ، رابرت کندی مدافع Q بشه !
#رابرت_کندی
@pastonews
#همه‌چیزدرکنترل‌ری‌استارت‌است
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔴جنگ انتخابات امریکا در ۲۰۲۴

جنگ بین #ری‌استارت با مجاهدین‌خلق است!

✔️مطلب بالا رو بخون و یاد داشت کن!
@pastonews
پنجم اردیبهشت ۱۴۰۲ - ۲۵ اپریل ۲۰۲۳
#همه‌چیزدرکنترل‌ری‌استارت‌است
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
بدون شرح !
@pastonews
🔴 سوال یک #امریکایی از مخاطبان خود ؟
Who is Q ?

احتمالا این سوال برای #بی_بی_سی و #اینترنشنال و #من‌و‌تو و #فرشگرد ، بسیار مهمه ؟
ده ها مطلب در مورد #کیوانان زده اند 😂

البته #رضا‌پهلوی هم بشدت درگیر سواله!
@pastonews
#همه‌چیزدرکنترل‌ری‌استارت‌است
✔️ 😊

روسیه -ایران -سوریه- ترکیه ، جلسه گذاشتند
مدودف ؛ منتظر #جنگ‌جهانی باشید
هند و ایران قرارداد جدبد نظامی بستند
خاتمی : شعار #زن‌زندگی‌آزادی مال من بود
ارمنستان و آذربایجان ،خصمی و گیر و دار اند
ترامپ ؛ نامزدی جوبایدن یعنی #طلاق‌امریکا
پوتین؛ حمله کنید ، #بمب_اتم میزنیم

🔴یک امریکایی سوال کرد: ? who is Q
@pastonews
#همه‌چیزدرکنترل‌ری‌استارت‌است
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔴علیرضا بهشتی،مشاور میرحسین موسوی؛

⬛️ #سانسور ری استارت تاوان شدید داشت

اصلاحات نابود شده و ایران در حال تغییر است
اصلاحطلبان گوه خوردند که سلطنتطلب شدند
@pastonews
هر فیلم سینمایی اول احتیاج به فیلمنامه داره
فیلمنامه نویس، “لیدر ری استارت” بود✔️
#همه‌چیزدرکنترل‌ری‌استارت‌است
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔴 مجاهدین خلق ؛
#رضا‌پهلوی با سپاه ارتباط داشت .

@pastonews
✔️سوال اینه ؛
چرا امریکا، رضا پهلوی را دستگیر نمیکند؟!
مگه امریکا ، #سپاه را تروریستی اعلام نکرد
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
برنامه ای برای غیر ری استارتیها و اون بیست نفر !
دو اصل و یک #کتاب برای #فهمیدن پایان جهان

🔴برای دیدن برنامه اینجا رو فشار بده

https://youtu.be/2mXpYgFaUq8

ملاک اصلی در هر دینی چیست؟
تاریخ دقیق پایان جهان!
آب شیرین، آب شور
این بیست نفر!!
ویژگی‌های دجال
طبق پیش‌بینی‌ها، چرا مردم به دنبال #خر‌دجال حرکت می‌کنند؟!
اسرار گرمایش زمین ‌و کم آبی !
راز اعداد در فضای هرمی
چه کسی پایان جهان را استارت خواهد زد؟

راه هفتاد سوم #حافظ و فرق آن با تمام جهان
#فرماسونری - #ابوریحان‌بیرونی #پادشاه
@pastonews
#همه‌چیزدرکنترل‌ری‌استارت‌است
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
کنترل روم - قسمت چهارم: #اخراجی‌ها

#کنترل‌روم به چه معنا است؟
تفاوت بین #تغییر_رژیم و #تبدیل_رژیم چیست؟
چگونه اعراب #آریستوکراسی را به #دموکراسی تبدیل کردند؟

اولین شورای #مصلحت‌نظام چه زمانی و توسط چه کسی ایجاد شد؟

✔️ چرا میگوییم #همه‌چیزدرکنترل‌ری‌استارت‌است ؟

✔️اخراجی ها چه کسانی هستند و چرا در اتاق فکر تمام اپوزیسیون ها وجود دارند
و چگونگی استفاده سازمان‌های امنیتی از #اخراجی‌ها

🔴برای دیدن برنامه اینجا را فشار دهید 👇

https://youtu.be/zfFM2aqIT5Y

آخرین #هشدار و #اولتیماتوم به #نتانیاهو

سرمایه‌گذاری میلیاردی بر روی #اخراجی‌ها !

چرا #لیدر_ری‌استارت رژیم را تبدیل نمی‌کند؟

چرا #اعراب در #رفاه هستند و #ایرانی‌ها در #فلاکت؟
چرا همه سازمان های امنیتی برای #روح‌الله‌زم بیانیه دادند؟

لیدر #ری‌استارت اولین شخصی بود که #سپاه را #تروریستی اعلام کرد چرا بیانیه نمیدهد ؟!

خیانت #اسراییل و #نتانیاهو به #پرزیدنت‌ترامپ و معمار طرح #صلح‌آبراهام

#بن‌اندازی یا #براندازی ؟!
@pastonews
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM